Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri

Taylan Özgür KAYA, Aslıgül SARIKAMIŞ KAYA

BUY

1950'li yıllarda bir ekonomik bütünleşme projesi olarak başlayan Avrupa Birliği günümüzde ticaret, kalkınma, güvenlik, savunma, enerji, çevre, göç ve sağlık gibi farklı alanlarda küresel anlamda çok boyutlu ilişkiler geliştirebilen küresel bir aktör haline gelmiştir. Alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan bu derleme çalışmanın amacı bugün itibariyle 136 devlet ve Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği, Güney Doğu Asya Uluslar Birliği, Avrupa Konseyi ve Dünya Ticaret Örgütü gibi önemli uluslararası kurumlar nezdinde temsilcilikleri olan ve resmî belgelerinde etkin çok taraflılık ve küresel ortaklıklara verdiği önemi vurgulayan AB'nin çok boyutlu küresel ilişkilerini incelemektir. Bu çalışmada Birliğin küresel ilişkilerinin farklı boyutlarını derinlemesine incelemeye dayanan dikey bir yaklaşım yerine Birliğin farklı bölge ve ülkelerle ilişkilerinin farklı boyutlarını incelemeye dayanan yatay bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu kapsamda bir yandan Birliğin, küresel anlamda hem en önemli ortakları hem de en büyük rakipleri olarak niteleyebileceğimiz Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu gibi başat küresel aktörlerle ilişkileri incelenirken bir yandan da Birliğin küresel ilişkilerinde ön plana çıkan bölgeler olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Batı Balkanlar, Afrika, Orta Asya, Latin Amerika ve Karayipler ile olan ilişkiler ele alınmaktadır.


Book Name : Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
ISBN : 978-625-6960-13-8
Author : Taylan Özgür KAYA, Aslıgül SARIKAMIŞ KAYA
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 314
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Kamus-ı Teşrih
Hile ve İç Denetim
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Eğitimde Dijitalleşme
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Eşrefoğulları Kitabı
Yöresel Çorba Tarifleri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
MUTUN VADİHA 1
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Medıcal and Aromatıc Plants
ANLATIMLI BELAGAT
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Ceride-i Rüsûmiye
Armağan Kültürü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
MUTUN VADİHA 2
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Medya Tartışmaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Eğitim Araştırmaları 2022
Dijitalleşme ve Yönetim
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Ramazanoğulları Beyliği
Hegemonya Karşı Hegemonya
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Selefilik
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
İslamofobi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dondurma ve Sorbe
Konya Mutfak Kültürü
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
The Rise Of Populism
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İstihbarat Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Kürt Tarihi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Karamanoğulları Beyliği
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ANLATIMLI ARAPÇA
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Mevlana ve İslam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Şehir ve Âlimleri
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Kurumlarda Değerler
HIVAR VADİH
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
SARF BİLGİSİ
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Eğitim Araştırmaları-2023
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sâhib Ata Araştırmaları
Konya Turizm Rehberi