Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri

Taylan Özgür KAYA, Aslıgül SARIKAMIŞ KAYA

BUY

1950'li yıllarda bir ekonomik bütünleşme projesi olarak başlayan Avrupa Birliği günümüzde ticaret, kalkınma, güvenlik, savunma, enerji, çevre, göç ve sağlık gibi farklı alanlarda küresel anlamda çok boyutlu ilişkiler geliştirebilen küresel bir aktör haline gelmiştir. Alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan bu derleme çalışmanın amacı bugün itibariyle 136 devlet ve Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği, Güney Doğu Asya Uluslar Birliği, Avrupa Konseyi ve Dünya Ticaret Örgütü gibi önemli uluslararası kurumlar nezdinde temsilcilikleri olan ve resmî belgelerinde etkin çok taraflılık ve küresel ortaklıklara verdiği önemi vurgulayan AB'nin çok boyutlu küresel ilişkilerini incelemektir. Bu çalışmada Birliğin küresel ilişkilerinin farklı boyutlarını derinlemesine incelemeye dayanan dikey bir yaklaşım yerine Birliğin farklı bölge ve ülkelerle ilişkilerinin farklı boyutlarını incelemeye dayanan yatay bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu kapsamda bir yandan Birliğin, küresel anlamda hem en önemli ortakları hem de en büyük rakipleri olarak niteleyebileceğimiz Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu gibi başat küresel aktörlerle ilişkileri incelenirken bir yandan da Birliğin küresel ilişkilerinde ön plana çıkan bölgeler olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Batı Balkanlar, Afrika, Orta Asya, Latin Amerika ve Karayipler ile olan ilişkiler ele alınmaktadır.


Book Name : Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
ISBN : 978-625-6960-13-8
Author : Taylan Özgür KAYA, Aslıgül SARIKAMIŞ KAYA
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 314
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
HIVAR VADİH
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Hegemonya Karşı Hegemonya
Kamus-ı Teşrih
Ceride-i Rüsûmiye
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Medıcal and Aromatıc Plants
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Hile ve İç Denetim
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Kürt Tarihi
ANLATIMLI BELAGAT
Eğitim Araştırmaları-2023
Konya Mutfak Kültürü
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Medya Tartışmaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Konya Turizm Rehberi
MUTUN VADİHA 2
Şehir ve Âlimleri
Armağan Kültürü
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kurumlarda Değerler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
ANLATIMLI ARAPÇA
The Rise Of Populism
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Eğitimde Dijitalleşme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yöresel Çorba Tarifleri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Karamanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Sosyal Yaşam ve Kadın
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
SARF BİLGİSİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mevlana ve İslam
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Eşrefoğulları Kitabı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Ramazanoğulları Beyliği
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Sâhib Ata Araştırmaları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İstihbarat Araştırmaları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dondurma ve Sorbe
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
MUTUN VADİHA 1
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
İslamofobi
Eğitim Araştırmaları 2022
Dijitalleşme ve Yönetim
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Selefilik
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm