Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"

Erdal BAYKAN, Fatih KALECİ

BUY

Bilindiği Üzere genelde Konya özelde ise Meram dünya ve Türk kültürüne katkıda bulunan pek çok bilgeye ev sahipliği yapmıştır. Bunlardan birisi de İslam ve Türk düşünce tarihinde derin izler bırakmış, başta Anadolu olmak üzere hemen bütün Müslüman coğrafyayı etkilemiş, Müslümanların hayata ve varlığa bakışına yön vermiş olan büyük sufi ve düşünür Sadreddin Konevî’dir. XII.-XIII. yüzyılda Konya’da yaşamış ve geride büyük bir ilim ve kültür mirası bırakmış olan Sadreddin-i Konevî, Ekberî-Konevî Geleneğinin kurucusu olarak kabul edilir. Bu özelliğiyle tasavvufi yorum içerisinde bulunanlar kadar, metafizik sahaya ilgi duyan, varlık, varoluş, insan, insan-ı kâmil, insan-Allah ilişkisi ve benzeri temel konulan araştırmak isteyenler için de vazgeçilmezdir. Dahası Konevî’nin düşünceleri İslam Düşünce geleneğinin hemen her mektebi için önemini korumaya devam etmekle birlikte çağdaş mistik ve metafizik çalışmalar için de önemli bir kaynaktır.

Bu sempozyumda genel olarak büyük bilge Sadreddin Konevi’nin engin bakış açısından istifade ile Tasavvuf, Felsefe ve Din, Akıl ve İnanç, Felsefenin ve Dinin Gerekliliği, Din ve Özgür Düşünce, İslam ve maneviyat, İslam’ın rahmet ve barış oluşunun yorumu olarak Tasavvufi yorum, tartışılmaya çalışılarak ilim ehlinin dikkatlerini büyük bilgeye yöneltmek hedeflenmiştir. 19-20 Ekim 2018 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilen sempozyumdaki bildirilerin düzenlenerek değerli okuyucularımıza görüşüne sunulmuştur.


Book Name : Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ISBN : 978-605-4988-43-3
Author : Erdal BAYKAN, Fatih KALECİ
Number of Prints : 1
Paper : Ivory
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 608
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
HIVAR VADİH
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İstihbarat Araştırmaları
Selefilik
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Medya Tartışmaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Karamanoğulları Beyliği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Şehir ve Âlimleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Ceride-i Rüsûmiye
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Medıcal and Aromatıc Plants
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eğitimde Dijitalleşme
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dijitalleşme ve Yönetim
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Konya Turizm Rehberi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Kürt Tarihi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Yöresel Çorba Tarifleri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
MUTUN VADİHA 1
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ANLATIMLI BELAGAT
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Kamus-ı Teşrih
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
SARF BİLGİSİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Mevlana ve İslam
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hegemonya Karşı Hegemonya
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sosyal Yaşam ve Kadın
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
İslamofobi
Konya Mutfak Kültürü
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dondurma ve Sorbe
Kurumlarda Değerler
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Eğitim Araştırmaları 2022
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eşrefoğulları Kitabı
Armağan Kültürü
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
ANLATIMLI ARAPÇA
MUTUN VADİHA 2
Sâhib Ata Araştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
The Rise Of Populism
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Ramazanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri