Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)

Saffet YURTSEVER

BUY

Konya Sivil Toplum Hareketi 25 yıldır aktif olarak devam etmektedir. Önce Rahmet Buluşmaları olarak aşlamış olan bu hareket daha sonra Ufuk Turu Toplantıları şeklinde devam etmektedir. On üçüncüsü 2016 yılında Kosova'da yapılmış olup bu etkinliğin kitaplaştırılması üniversitemiz tarafından yapılmıştır. 


Book Name : Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ISBN : 978-605-4988-16-7
Author : Saffet YURTSEVER
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : Ivory
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 174
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Medıcal and Aromatıc Plants
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Medya Tartışmaları
Hile ve İç Denetim
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dijitalleşme ve Yönetim
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Eşrefoğulları Kitabı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
MUTUN VADİHA 2
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Karamanoğulları Beyliği
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
The Rise Of Populism
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Kurumlarda Değerler
Sosyal Yaşam ve Kadın
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dondurma ve Sorbe
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Ceride-i Rüsûmiye
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Şehir ve Âlimleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Eğitim Araştırmaları 2022
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Kürt Tarihi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İstihbarat Araştırmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Ramazanoğulları Beyliği
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Konya Mutfak Kültürü
Sâhib Ata Araştırmaları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
SARF BİLGİSİ
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
İslamofobi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
MUTUN VADİHA 1
Selefilik
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
ANLATIMLI ARAPÇA
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mevlana ve İslam
Eğitim Araştırmaları-2023
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Kamus-ı Teşrih
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Konya Turizm Rehberi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Armağan Kültürü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
ANLATIMLI BELAGAT
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yöresel Çorba Tarifleri
HIVAR VADİH
Eğitimde Dijitalleşme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar