Sâhib Ata Araştırmaları

Ahmet ÇAYCI, Ahmet YAVUZYILMAZ

BUY

“Emîr-i Dâd”, “Melikü'l-Ümerâ”, “Nâib”, “Sâhib”, “Sâhib-i Azam”, “Sâhib-i Muazzam”, “Ebu'l-Hayrât”, “Emîr-i Dîvân”, “Kavvâmü'l-Mülk” ve “Hoca” gibi unvanlarla zikredilen Fahreddin Ali, başta başkent Konya ve çevresi olmak üzere Afyon, Kayseri, Sivas gibi önemli Selçuklu şehirlerinde yaptırdığı camiler, medreseler, kervansaraylar, hamamlar, kaplıcalar, hankahlar, çeşmeler, buzhaneler gibi dini, ilmi, ticari, sıhhi, iktisadi ve sosyal yapıları ile en çok sanat eserine imzasını atan bir vezir olarak dikkati çekmektedir.
2021 yılı itibariyle Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile NEÜ Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığıyla aylık konferanslar şeklinde organize edilen faaliyetlerin metin halindeki takdimini sunmaktan memnuniyet duymaktayız. Bu konferanslarda Sahib Ata Fahreddin Ali'nin hayat hikayesinden vakıflarına kadar geniş bir repertuar ortaya konmuştur.


Book Name : Sâhib Ata Araştırmaları
ISBN : 978-625-8080-98-8
Author : Ahmet ÇAYCI, Ahmet YAVUZYILMAZ
Number of Prints : 1
Paper : 1. Hamur Kağıt
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 418
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

İstihbarat Araştırmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ANLATIMLI ARAPÇA
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Medya Tartışmaları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Sâhib Ata Araştırmaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
MUTUN VADİHA 1
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Turizm Rehberi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
HIVAR VADİH
The Rise Of Populism
MUTUN VADİHA 2
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Şehir ve Âlimleri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Sosyal Yaşam ve Kadın
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Mevlana ve İslam
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Ramazanoğulları Beyliği
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Eşrefoğulları Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Armağan Kültürü
Dondurma ve Sorbe
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dijitalleşme ve Yönetim
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
İslamofobi
Eğitim Araştırmaları 2022
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
SARF BİLGİSİ
ANLATIMLI BELAGAT
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları-2023
Hegemonya Karşı Hegemonya
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Uygulamalı Hayvan Islahı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Konya Mutfak Kültürü
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Karamanoğulları Beyliği
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Medıcal and Aromatıc Plants
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kürt Tarihi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Ceride-i Rüsûmiye
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Selefilik
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hile ve İç Denetim
Kamus-ı Teşrih
Yöresel Çorba Tarifleri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kurumlarda Değerler
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Eğitimde Dijitalleşme
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı