Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları

Prof. Dr. Aşır GENÇ

BUY

    Bu bilimsel kitap içeriği, üniversitelerimizin İstatistik, İşletme, İktisat, Ekonometri, Aktüerya, Biyoistatistik, Mühendislik alanları ile Zootekni, Matematik ve Bilgisayar mühendisliği alanlarında çalışan ve akademik çalışma yapan araştırmacıların yanı sıra istatistiksel modelleme çalışması yapanlara yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. 
    Doğrusal regresyon analizinin uygulamalarının olduğu bu çalışma, doğrusal regresyon analizinde ihtiyaç duyulan temel matematiksel bilgileri Giriş bölümünde, Regresyon konusunun temeli Basit Doğrusal Regresyon Analizi bölümünde, daha geniş alan ve anlatım araştırmacıların çok kullandığı Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi bölümünde, varsayımların sağlanması için olması istenen varsayımların sırasıyla; Normallik varsayımı, Değişen Varyanslılık, Otokorelasyon ve Çoklu Bağlantı problemleri ayrı bölümler halinde sunulmuştur. Ayrıca Polinomiyal regresyon, Regresyon analizinde kısıtlara ilişkin doğrusal hipotezler konusu detaylı verilmiştir. Bunların yanısıra kukla değişken kullanımı, değişken seçimi, model yeterliliği, model spesifikasyonu ve genelleştirilmiş doğrusal model konuları araştırıcaların anlayabileceği şekilde sunulmuştur. Tüm anlatım örneklendirilmiş ve uygulamaları hem SPSS hem de R programları ile iyice anlaşılır bir şekilde sunulmuştur. Çoğu örnek uygulamalar gerçek çalışmalardan anlatılmaya çalışılmıştır. 


Book Name : Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
ISBN : 978-625-6960-43-5
Author : Prof. Dr. Aşır GENÇ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 342
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Armağan Kültürü
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
MUTUN VADİHA 2
Sosyal Yaşam ve Kadın
Ramazanoğulları Beyliği
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Eşrefoğulları Kitabı
The Rise Of Populism
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Konya Mutfak Kültürü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Ceride-i Rüsûmiye
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Medıcal and Aromatıc Plants
Medya Tartışmaları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Hegemonya Karşı Hegemonya
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Kurumlarda Değerler
Selefilik
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dondurma ve Sorbe
Şehir ve Âlimleri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Karamanoğulları Beyliği
Mevlana ve İslam
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Konya Turizm Rehberi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
MUTUN VADİHA 1
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Sâhib Ata Araştırmaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Eğitim Araştırmaları-2023
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İslamofobi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İstihbarat Araştırmaları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yöresel Çorba Tarifleri
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ANLATIMLI ARAPÇA
Kamus-ı Teşrih
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dijitalleşme ve Yönetim
Eğitim Araştırmaları 2022
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
SARF BİLGİSİ
Hile ve İç Denetim
Kürt Tarihi
HIVAR VADİH
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
ANLATIMLI BELAGAT
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Eğitimde Dijitalleşme
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku