Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar

Nazan KARAOĞLU, Ruhuşen KUTLU, Fatma GÖKŞİN CİHAN

BUY

Aile hekimliği disiplini doğum öncesinden başlayaak bireye yaşamı, ölümü ve sonrasına uzanan bir süreçte çok çeşitli durumlarda yardım edebilmeyi mümkün kılan önemli yeterliliklere sahip olmayı gerektirir. Aile hekimliği uzmanları ayrımlaşmamış hasta, hastalık ve durumlarla baş etmek zorundadır. Bu nedenle özellikle mesleğin ilk yıllarında olmak üzere hızlıca başvurabilecek bir kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaca yönelik tüm aile hekimlerimize kaynak olacak şekilde Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim dalımızdaki hocalarımız tarafından hazırlanmıştır.


Book Name : Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ISBN : 978-605-4988-40-02
Author : Nazan KARAOĞLU, Ruhuşen KUTLU, Fatma GÖKŞİN CİHAN
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : 1. Hamur
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 21x29,7
Number of Pages : 106
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selefilik
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitimde Dijitalleşme
Eşrefoğulları Kitabı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İstihbarat Araştırmaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kamus-ı Teşrih
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dondurma ve Sorbe
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Uygulamalı Hayvan Islahı
ANLATIMLI BELAGAT
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Turizm Rehberi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Ceride-i Rüsûmiye
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Şehir ve Âlimleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Ramazanoğulları Beyliği
İslamofobi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yöresel Çorba Tarifleri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Konya Mutfak Kültürü
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Sosyal Yaşam ve Kadın
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kürt Tarihi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
MUTUN VADİHA 1
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mevlana ve İslam
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
SARF BİLGİSİ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
HIVAR VADİH
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Kurumlarda Değerler
The Rise Of Populism
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Medıcal and Aromatıc Plants
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
MUTUN VADİHA 2
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Karamanoğulları Beyliği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ANLATIMLI ARAPÇA