Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar

Nazan KARAOĞLU, Ruhuşen KUTLU, Fatma GÖKŞİN CİHAN

BUY

Aile hekimliği disiplini doğum öncesinden başlayaak bireye yaşamı, ölümü ve sonrasına uzanan bir süreçte çok çeşitli durumlarda yardım edebilmeyi mümkün kılan önemli yeterliliklere sahip olmayı gerektirir. Aile hekimliği uzmanları ayrımlaşmamış hasta, hastalık ve durumlarla baş etmek zorundadır. Bu nedenle özellikle mesleğin ilk yıllarında olmak üzere hızlıca başvurabilecek bir kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaca yönelik tüm aile hekimlerimize kaynak olacak şekilde Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim dalımızdaki hocalarımız tarafından hazırlanmıştır.


Book Name : Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ISBN : 978-605-4988-40-02
Author : Nazan KARAOĞLU, Ruhuşen KUTLU, Fatma GÖKŞİN CİHAN
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : 1. Hamur
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 21x29,7
Number of Pages : 106
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dijitalleşme ve Yönetim
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yöresel Çorba Tarifleri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Eşrefoğulları Kitabı
MUTUN VADİHA 2
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
The Rise Of Populism
Karamanoğulları Beyliği
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Kürt Tarihi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Sâhib Ata Araştırmaları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Medıcal and Aromatıc Plants
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Ramazanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
LUĞATİ'L-ARABİYYE
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dondurma ve Sorbe
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Mevlana ve İslam
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Konya Turizm Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Kurumlarda Değerler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Eğitim Araştırmaları 2022
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eğitimde Dijitalleşme
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Konya Mutfak Kültürü
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İslamofobi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Selefilik
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İstihbarat Araştırmaları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hegemonya Karşı Hegemonya
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Medya Tartışmaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Armağan Kültürü
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
HIVAR VADİH
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Kamus-ı Teşrih
Şehir ve Âlimleri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
MUTUN VADİHA 1
Ceride-i Rüsûmiye
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
SARF BİLGİSİ
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
ANLATIMLI BELAGAT