Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm

Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK, Prof. Dr. Ali KAHRAMAN, Prof. Dr. Birol MERCAN, Dr. Fatih KALECİ

BUY

Book Name : Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ISBN : 978-625-7517-57-7
Author : Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK, Prof. Dr. Ali KAHRAMAN, Prof. Dr. Birol MERCAN, Dr. Fatih KALECİ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 192
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Hile ve İç Denetim
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
The Rise Of Populism
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eğitim Araştırmaları 2022
MUTUN VADİHA 1
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Eşrefoğulları Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Kürt Tarihi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Mevlana ve İslam
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Kurumlarda Değerler
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İstihbarat Araştırmaları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Eğitim Araştırmaları-2023
Medıcal and Aromatıc Plants
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hegemonya Karşı Hegemonya
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Yöresel Çorba Tarifleri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Sâhib Ata Araştırmaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Uygulamalı Hayvan Islahı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dondurma ve Sorbe
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Armağan Kültürü
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ANLATIMLI BELAGAT
İslamofobi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ANLATIMLI ARAPÇA
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Konya Mutfak Kültürü
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Konya Turizm Rehberi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Ramazanoğulları Beyliği
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Ceride-i Rüsûmiye
MUTUN VADİHA 2
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Medya Tartışmaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Selefilik
Dijitalleşme ve Yönetim
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Karamanoğulları Beyliği
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Kamus-ı Teşrih
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Şehir ve Âlimleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
SARF BİLGİSİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eğitimde Dijitalleşme
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
HIVAR VADİH
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler