Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm

Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK, Prof. Dr. Ali KAHRAMAN, Prof. Dr. Birol MERCAN, Dr. Fatih KALECİ

BUY

Book Name : Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ISBN : 978-625-7517-57-7
Author : Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK, Prof. Dr. Ali KAHRAMAN, Prof. Dr. Birol MERCAN, Dr. Fatih KALECİ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 192
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Eğitim Araştırmaları 2022
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Mevlana ve İslam
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Armağan Kültürü
MUTUN VADİHA 2
MUTUN VADİHA 1
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Yöresel Çorba Tarifleri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Konya Turizm Rehberi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Kürt Tarihi
Konya Mutfak Kültürü
Eğitim Araştırmaları-2023
HIVAR VADİH
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
SARF BİLGİSİ
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Eğitimde Dijitalleşme
Karamanoğulları Beyliği
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
İstihbarat Araştırmaları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Medıcal and Aromatıc Plants
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Ramazanoğulları Beyliği
Eşrefoğulları Kitabı
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selefilik
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sâhib Ata Araştırmaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dijitalleşme ve Yönetim
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İslamofobi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Hegemonya Karşı Hegemonya
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Kurumlarda Değerler
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Ceride-i Rüsûmiye
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Şehir ve Âlimleri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
ANLATIMLI ARAPÇA
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
The Rise Of Populism
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Medya Tartışmaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Kamus-ı Teşrih
Hile ve İç Denetim
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dondurma ve Sorbe
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma