Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar

Emrah BAŞARAN, Ruhi Can ALKIN

BUY

NEÜ Yayınları’nın Pandemi Serisi, 2020 yılının aralık ayında yayımlanan Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönü-şümler (Fırsatlar, Tehditler ve Yeni Normaller) başlıklı kitabıyla baş-lamıştı. Bu çalışmada, pandeminin üzerinden geçen bir yıllık süreç ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve psikolojik yönleriyle ele alın-mış ve kitap Türkiye’de birçok okura ulaşarak konuyla alakalı ça-lışma yapmak isteyen araştırmacılar için bir referans kaynağı hâline gelmiştir.
Pandemi Serisi’nin ikinci kitabında Pandemi Sürecinde Deza-vantajlı Gruplar başlıklı edisyon ile okura ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Serinin bu ikinci kitabında, Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) sonrası dünyada mesleki, ekonomik ve toplumsal ya-şantı açısından “normal”in dışında konumlan(dırıl)mış dezavan-tajlı grupların yaşadığı yoksunluklar, kaynaklara erişim sorunları, hastalıkla baş etmedeki çaresiz durumları ve her şeye rağmen “evde kalamamaları”, kıymetli yazarlarımızın kalemleri vesilesiyle ve saha çalışmalarına dayanan argümanlarla ortaya konulmuştur.


Book Name : Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ISBN : 978-625-7517-49-2
Author : Emrah BAŞARAN, Ruhi Can ALKIN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 538
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Uygulamalı Hayvan Islahı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Konya Turizm Rehberi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İslamofobi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Selefilik
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Karamanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kürt Tarihi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
HIVAR VADİH
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Eşrefoğulları Kitabı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
SARF BİLGİSİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
MUTUN VADİHA 1
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
The Rise Of Populism
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yöresel Çorba Tarifleri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hegemonya Karşı Hegemonya
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ANLATIMLI ARAPÇA
Kamus-ı Teşrih
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
MUTUN VADİHA 2
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Sosyal Yaşam ve Kadın
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Medıcal and Aromatıc Plants
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Ceride-i Rüsûmiye
Eğitimde Dijitalleşme
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Kurumlarda Değerler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Şehir ve Âlimleri
Ramazanoğulları Beyliği
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ANLATIMLI BELAGAT
Konya Mutfak Kültürü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İstihbarat Araştırmaları
Mevlana ve İslam
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dondurma ve Sorbe
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ