Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi

Cihad İslam YILMAZ

BUY

Dünya giderek daha fazla birbirine bağlı hale geldikçe ve küreselleştikçe, güçlü ve yetenekli bir savunma sanayisinin önemi ortaya çıkıyor. Savunma sanayii, ulusların emniyet ve asayişlerinin korunmasında ve çok çeşitli tehditlere karşı kendilerini savunabilmelerinin sağlanmasında hayati bir rol oynamaktadır. Bu kitap, savunma sanayisinin tarihini, mevcut durumunu ve gelecekteki yönünü keşfederek derinlemesine bir bakış sunuyor. İleri teknoloji ve sistemlerin geliştirilmesi ve üretilmesinden, savunma sanayinin uluslararası ilişkilerdeki rolüne, karşı karşıya olduğu zorluklara ve fırsatlara kadar geniş bir yelpazedeki konuları kapsar. İster savunma alanında uzman olun ister sadece bu önemli konuya ilgi duyan biri olun, bu kitap kesinlikle değerli içgörüler ve bilgiler sağlayacaktır.


Book Name : Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
ISBN : 978-625-6960-32-9
Author : Cihad İslam YILMAZ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 178
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selefilik
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Mevlana ve İslam
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Kurumlarda Değerler
ANLATIMLI ARAPÇA
Karamanoğulları Beyliği
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
The Rise Of Populism
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Kürt Tarihi
İslamofobi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
MUTUN VADİHA 1
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dijitalleşme ve Yönetim
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Konya Turizm Rehberi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hegemonya Karşı Hegemonya
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
SARF BİLGİSİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Ramazanoğulları Beyliği
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
HIVAR VADİH
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Konya Mutfak Kültürü
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Sâhib Ata Araştırmaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Medya Tartışmaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Eşrefoğulları Kitabı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Armağan Kültürü
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Eğitim Araştırmaları-2023
Ceride-i Rüsûmiye
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Eğitim Araştırmaları 2022
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Eğitimde Dijitalleşme
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İstihbarat Araştırmaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yöresel Çorba Tarifleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
MUTUN VADİHA 2
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dondurma ve Sorbe
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Hile ve İç Denetim
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Kamus-ı Teşrih
Medıcal and Aromatıc Plants
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Şehir ve Âlimleri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ANLATIMLI BELAGAT
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları