Kurumlarda Değerler

Muzaffer ŞEKER, Yasin BULDUKLU, Bülent DİLMAÇ

BUY

Bu kitapta sosyal yapının en önemli bileşenlerinden biri olan değerler, yine toplumsallığın bir sonucu olan kurumlar bağlamında ele alınmıştır. Kitabın yazılmasına bir eğitim kurumunun öncülük etmesi, farklı boyutlarda ve değişik kurumsal düzeylerde kitabın değerleri ele alması önemlidir. Değişik üniversite, kurum ve düzeyden akademisyenin/eğitimcinin katkı verdiği bu kitapta konu genel hatlarıyla ele alınmıştır. Her bir konu başlığından birer kitap yazılabilecek olan değerler konusuna dikkat çekmeyi sağlaması umuduyla hazırlanmıştır.


Book Name : Kurumlarda Değerler
ISBN : 978-605-4988-35-8
Author : Muzaffer ŞEKER, Yasin BULDUKLU, Bülent DİLMAÇ
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : Ivory
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 254
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Ceride-i Rüsûmiye
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Ramazanoğulları Beyliği
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Medıcal and Aromatıc Plants
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Hegemonya Karşı Hegemonya
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
The Rise Of Populism
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İslamofobi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
SARF BİLGİSİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kurumlarda Değerler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kürt Tarihi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Konya Mutfak Kültürü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ANLATIMLI BELAGAT
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ANLATIMLI ARAPÇA
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Eğitimde Dijitalleşme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Karamanoğulları Beyliği
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
MUTUN VADİHA 1
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Selefilik
Eşrefoğulları Kitabı
Mevlana ve İslam
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 2
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Sosyal Yaşam ve Kadın
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dondurma ve Sorbe
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
HIVAR VADİH
Şehir ve Âlimleri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kamus-ı Teşrih
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Turizm Rehberi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yöresel Çorba Tarifleri
İstihbarat Araştırmaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız