Kurumlarda Değerler

Muzaffer ŞEKER, Yasin BULDUKLU, Bülent DİLMAÇ

Bu kitapta sosyal yapının en önemli bileşenlerinden biri olan değerler, yine toplumsallığın bir sonucu olan kurumlar bağlamında ele alınmıştır. Kitabın yazılmasına bir eğitim kurumunun öncülük etmesi, farklı boyutlarda ve değişik kurumsal düzeylerde kitabın değerleri ele alması önemlidir. Değişik üniversite, kurum ve düzeyden akademisyenin/eğitimcinin katkı verdiği bu kitapta konu genel hatlarıyla ele alınmıştır. Her bir konu başlığından birer kitap yazılabilecek olan değerler konusuna dikkat çekmeyi sağlaması umuduyla hazırlanmıştır.


Kitap Adı : Kurumlarda Değerler
ISBN : 978-605-4988-35-8
Yazar : Muzaffer ŞEKER, Yasin BULDUKLU, Bülent DİLMAÇ
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : Ivory
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 254
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Eğitimde Dijitalleşme
Medıcal and Aromatıc Plants
Konya Turizm Rehberi
LUĞATİ'L-ARABİYYE
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hegemonya Karşı Hegemonya
İstihbarat Araştırmaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dondurma ve Sorbe
The Rise Of Populism
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ANLATIMLI BELAGAT
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
MUTUN VADİHA 1
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sosyal Yaşam ve Kadın
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
SARF BİLGİSİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selefilik
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Eşrefoğulları Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
HIVAR VADİH
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Karamanoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Ceride-i Rüsûmiye
Yöresel Çorba Tarifleri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
MUTUN VADİHA 2
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Kamus-ı Teşrih
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Ramazanoğulları Beyliği
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Mevlana ve İslam
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ANLATIMLI ARAPÇA
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kurumlarda Değerler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Şehir ve Âlimleri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Konya Mutfak Kültürü
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ