Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler

Faruk KARAASLAN, Yasemin DEMİREL

BUY

    Birlikte yaşama tecrübesinin sınırlarını toplumsal hafıza belirler. Toplumsal hafıza; siyasete, bedene, mekâna, kültüre, isimlendirmeye ve anlatıya yansıyarak gündelik hayatta kesitler, fragmanlar sunar. Kesitlerin her parçasında yer alan hatırladıklarımız ve unuttuklarımız bizim kim olduğumuzu ve ortak değerlerimizi belirler. Sosyolojide hafızayı önemli kılan unsur da bu hatırladıklarımız ve unuttuklarımızdır. Kitap boyunca her yazarın kendisine sorduğu ve peşine düştüğü soru şuydu: “Ne hatırlıyoruz ve nasıl hatırlıyoruz? Ya da neyi nasıl unuttuk?”

    Bu kitap hafızanın gündelik hayata yansımalarının izini sürmektedir. Birçoğu saha çalışmasından oluşan kitap bölümleri, toplumsal hatırlamaya ve unutmaya dair değiniler barındırmaktadır. Böylelikle toplumsal hayatımızın sosyolojik analizine hafıza üzerinden kapı aralamaktadır.


Book Name : Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
ISBN : 978-625-6960-34-3
Author : Faruk KARAASLAN, Yasemin DEMİREL
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 226
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Eşrefoğulları Kitabı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Eğitim Araştırmaları 2022
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Ramazanoğulları Beyliği
Medıcal and Aromatıc Plants
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Selefilik
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Uygulamalı Hayvan Islahı
The Rise Of Populism
İstihbarat Araştırmaları
SARF BİLGİSİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ANLATIMLI ARAPÇA
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Kamus-ı Teşrih
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Medya Tartışmaları
Sâhib Ata Araştırmaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İslamofobi
Eğitim Araştırmaları-2023
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
MUTUN VADİHA 1
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Şehir ve Âlimleri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hile ve İç Denetim
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Karamanoğulları Beyliği
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dijitalleşme ve Yönetim
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Kürt Tarihi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Armağan Kültürü
Eğitimde Dijitalleşme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
MUTUN VADİHA 2
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
HIVAR VADİH
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Yöresel Çorba Tarifleri
Dondurma ve Sorbe
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kurumlarda Değerler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Konya Mutfak Kültürü
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Konya Turizm Rehberi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Ceride-i Rüsûmiye
Sosyal Yaşam ve Kadın
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ANLATIMLI BELAGAT
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Mevlana ve İslam
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu