Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi

Çeviri: Nazmi Zengin

BUY

Üniversiteler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve kendini topluma karşı sorumlu hisseden herkes, bireylerin çevre ve toplum sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi için aktif çaba göstermesi gerektiği inancındayız. Özellikle de Tıp Fakültesini bitirip ülkenin farklı coğrafyalarında toplumun farklı kesimlerine sağlık hizmeti vermek üzere yetiştirilen genç hekimlere toplum ve çevre sağlığı konusunda önemli görevler düştüğü kanaatindeyiz. Çevre Sağlığı Rehberi bu konuda başucu kaynağı olacaktır.


Book Name : Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
ISBN : 978-605-5404-01-7
Author : Çeviri: Nazmi Zengin
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : 80 gr 1. Hamur
Cover : 350 gr Bristol Mat Selefon
Dimensions : 24 cm x 16,5 cm
Number of Pages : 553
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Karamanoğulları Beyliği
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
HIVAR VADİH
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Konya Turizm Rehberi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Medıcal and Aromatıc Plants
The Rise Of Populism
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yöresel Çorba Tarifleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Eğitim Araştırmaları 2022
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Eğitim Araştırmaları-2023
İstihbarat Araştırmaları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Şehir ve Âlimleri
Kurumlarda Değerler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Sâhib Ata Araştırmaları
SARF BİLGİSİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Ramazanoğulları Beyliği
Dondurma ve Sorbe
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
MUTUN VADİHA 1
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dijitalleşme ve Yönetim
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Ceride-i Rüsûmiye
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
MUTUN VADİHA 2
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Konya Mutfak Kültürü
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kürt Tarihi
Kamus-ı Teşrih
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hile ve İç Denetim
Eğitimde Dijitalleşme
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Selefilik
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Armağan Kültürü
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Eşrefoğulları Kitabı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Medya Tartışmaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ANLATIMLI BELAGAT
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Uygulamalı Hayvan Islahı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İslamofobi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Mevlana ve İslam