Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi

Çeviri: Nazmi Zengin

BUY

Üniversiteler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve kendini topluma karşı sorumlu hisseden herkes, bireylerin çevre ve toplum sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi için aktif çaba göstermesi gerektiği inancındayız. Özellikle de Tıp Fakültesini bitirip ülkenin farklı coğrafyalarında toplumun farklı kesimlerine sağlık hizmeti vermek üzere yetiştirilen genç hekimlere toplum ve çevre sağlığı konusunda önemli görevler düştüğü kanaatindeyiz. Çevre Sağlığı Rehberi bu konuda başucu kaynağı olacaktır.


Book Name : Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
ISBN : 978-605-5404-01-7
Author : Çeviri: Nazmi Zengin
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : 80 gr 1. Hamur
Cover : 350 gr Bristol Mat Selefon
Dimensions : 24 cm x 16,5 cm
Number of Pages : 553
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Konya Mutfak Kültürü
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
HIVAR VADİH
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sâhib Ata Araştırmaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Selefilik
Kurumlarda Değerler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Hile ve İç Denetim
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
The Rise Of Populism
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Ramazanoğulları Beyliği
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
MUTUN VADİHA 1
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Eşrefoğulları Kitabı
Kamus-ı Teşrih
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İslamofobi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kürt Tarihi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
SARF BİLGİSİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Uygulamalı Hayvan Islahı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Şehir ve Âlimleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dondurma ve Sorbe
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Mevlana ve İslam
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Eğitimde Dijitalleşme
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
ANLATIMLI BELAGAT
MUTUN VADİHA 2
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Eğitim Araştırmaları 2022
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Armağan Kültürü
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ANLATIMLI ARAPÇA
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Konya Turizm Rehberi
Karamanoğulları Beyliği
Medıcal and Aromatıc Plants
Ceride-i Rüsûmiye
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Eğitim Araştırmaları-2023
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Dijitalleşme ve Yönetim
Yöresel Çorba Tarifleri
İstihbarat Araştırmaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Medya Tartışmaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II