Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi

Çeviri: Nazmi Zengin

BUY

Üniversiteler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve kendini topluma karşı sorumlu hisseden herkes, bireylerin çevre ve toplum sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi için aktif çaba göstermesi gerektiği inancındayız. Özellikle de Tıp Fakültesini bitirip ülkenin farklı coğrafyalarında toplumun farklı kesimlerine sağlık hizmeti vermek üzere yetiştirilen genç hekimlere toplum ve çevre sağlığı konusunda önemli görevler düştüğü kanaatindeyiz. Çevre Sağlığı Rehberi bu konuda başucu kaynağı olacaktır.


Book Name : Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
ISBN : 978-605-5404-01-7
Author : Çeviri: Nazmi Zengin
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : 80 gr 1. Hamur
Cover : 350 gr Bristol Mat Selefon
Dimensions : 24 cm x 16,5 cm
Number of Pages : 553
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

ANLATIMLI BELAGAT
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
MUTUN VADİHA 1
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
MUTUN VADİHA 2
İstihbarat Araştırmaları
Mevlana ve İslam
Kamus-ı Teşrih
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Uygulamalı Hayvan Islahı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dondurma ve Sorbe
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kürt Tarihi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Sosyal Yaşam ve Kadın
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Ramazanoğulları Beyliği
Medıcal and Aromatıc Plants
Eşrefoğulları Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İslamofobi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eğitimde Dijitalleşme
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
SARF BİLGİSİ
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Konya Turizm Rehberi
Konya Mutfak Kültürü
ANLATIMLI ARAPÇA
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Şehir ve Âlimleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Selefilik
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Karamanoğulları Beyliği
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Ceride-i Rüsûmiye
Yöresel Çorba Tarifleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
HIVAR VADİH
The Rise Of Populism
Kurumlarda Değerler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ