A Political History of the MARONITE COMMUNITY

Borja W. Gonzalez Fernandez

BUY

Going beyond the scripturalistic and even archaeological penchant so ubiquitous in Oriental Christian Studies, this book’s focus on the present will try to dispel the dominant historiographical account that portrays the Maronite community as the hegemon in pre-war Lebanon16 to underline, on the contrary, how the community participated, on an equal footing with the other major Lebanese tawa’if, in the game of “corporate federalism”17, in the consociational arrangement that characterized what Michel Chiha defined as the country of “associated confessional minorities”18. In fact, it will be argued that the bitter internal rivalries plaguing Maronite leadership, in both clerical and lay circles, throughout our study period19 – and beyond, as witnessed by the only recently overcome conflict between General cAun and Samir Geagea – prevented the community from taking full advantage of the constitutional prerogatives formally attributed to its main representative in the political game, the President of the Republic20. Forced to compromise, the Maronite community participated, as will be explained below, in the development of an unwritten constitutional tradition21 that, breaking away from the rigid legal positivism enshrined by Kelsen and his followers22, consecrated a power-sharing decision-making system which, under the catchy name of National Pact, severely curtailed presidential authority23 and established a double-veto arrangement24 at the helm of the State.


Book Name : A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ISBN : 978-605-70069-3-6
Author : Borja W. Gonzalez Fernandez
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 640
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Şehir ve Âlimleri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Medıcal and Aromatıc Plants
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
MUTUN VADİHA 1
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Medya Tartışmaları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İstihbarat Araştırmaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ANLATIMLI ARAPÇA
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Selefilik
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İslamofobi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Mevlana ve İslam
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Konya Mutfak Kültürü
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
MUTUN VADİHA 2
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
ANLATIMLI BELAGAT
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Konya Turizm Rehberi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Eğitimde Dijitalleşme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dondurma ve Sorbe
Eşrefoğulları Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yöresel Çorba Tarifleri
Karamanoğulları Beyliği
SARF BİLGİSİ
Eğitim Araştırmaları 2022
Kürt Tarihi
LUĞATİ'L-ARABİYYE
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Hegemonya Karşı Hegemonya
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Ceride-i Rüsûmiye
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Ramazanoğulları Beyliği
The Rise Of Populism
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kamus-ı Teşrih
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kurumlarda Değerler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
HIVAR VADİH
Sâhib Ata Araştırmaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız