A Political History of the MARONITE COMMUNITY

Borja W. Gonzalez Fernandez

BUY

Going beyond the scripturalistic and even archaeological penchant so ubiquitous in Oriental Christian Studies, this book’s focus on the present will try to dispel the dominant historiographical account that portrays the Maronite community as the hegemon in pre-war Lebanon16 to underline, on the contrary, how the community participated, on an equal footing with the other major Lebanese tawa’if, in the game of “corporate federalism”17, in the consociational arrangement that characterized what Michel Chiha defined as the country of “associated confessional minorities”18. In fact, it will be argued that the bitter internal rivalries plaguing Maronite leadership, in both clerical and lay circles, throughout our study period19 – and beyond, as witnessed by the only recently overcome conflict between General cAun and Samir Geagea – prevented the community from taking full advantage of the constitutional prerogatives formally attributed to its main representative in the political game, the President of the Republic20. Forced to compromise, the Maronite community participated, as will be explained below, in the development of an unwritten constitutional tradition21 that, breaking away from the rigid legal positivism enshrined by Kelsen and his followers22, consecrated a power-sharing decision-making system which, under the catchy name of National Pact, severely curtailed presidential authority23 and established a double-veto arrangement24 at the helm of the State.


Book Name : A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ISBN : 978-605-70069-3-6
Author : Borja W. Gonzalez Fernandez
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 640
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Ceride-i Rüsûmiye
Eğitimde Dijitalleşme
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Şehir ve Âlimleri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Yöresel Çorba Tarifleri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
MUTUN VADİHA 2
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dondurma ve Sorbe
MUTUN VADİHA 1
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Armağan Kültürü
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Sâhib Ata Araştırmaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İstihbarat Araştırmaları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
SARF BİLGİSİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Medya Tartışmaları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Hegemonya Karşı Hegemonya
Eğitim Araştırmaları-2023
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Konya Mutfak Kültürü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
The Rise Of Populism
ANLATIMLI BELAGAT
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Eğitim Araştırmaları 2022
İslamofobi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Eşrefoğulları Kitabı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hile ve İç Denetim
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijitalleşme ve Yönetim
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kürt Tarihi
Ramazanoğulları Beyliği
Medıcal and Aromatıc Plants
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Uygulamalı Hayvan Islahı
Konya Turizm Rehberi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
ANLATIMLI ARAPÇA
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Mevlana ve İslam
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Karamanoğulları Beyliği
HIVAR VADİH
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Selefilik
Kamus-ı Teşrih
Kurumlarda Değerler