Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar

Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Prof. Dr. Zeliha Traş, Doç. Dr. S. Barbaros Yalçın

Birey hayata ailesiyle tanışarak başlıyor. Duyguları orda tadıp, ikinci evi olan okul ortamındaki akranlarıyla ve öğretmenle-riyle duygularını tanımaya devam ediyor. Bu süreçte sevgi, saygı ve aitlik ihtiyacının karşılanmaması bireye ilk darbeyi vurabiliyor. Bebeklikte aile ortamında başlayan hayat, kapılarını kitle iletişim araçlarına ve sosyal medyaya açıyor. Bu araçlar okulla devam eden çocukluk dönemi ve ardından gelen başlı başına çalkantılı bir dönem özelliği taşıyan ergenlik döneminde misafir olmaktan çıkıyor. Ve her anlamda yaşanılan bağımlılıkları gençlerimiz arasında yayılmasını hızlandırabilen bu ve başka birçok faktör… Bireye, aileye, akranlara, okula, üniversiteye, topluma, sivil toplum kuruluşlarına, bağımlılık uzmanlarına, kanun yapıcı ve uygulayıcılara, kitle iletişim araçlarına ve sosyal medyaya düşen sorumlulukları yine bu meslek elemanları gözünde değerlendirip analiz ettiğimiz çalıştayı 18 Nisan 2019 tarihinde Konya’da gerçekleştirdik. Amacımız Türkiye’nin her kesiminde ikamet eden ve bağımlılıkla ilgilenen farklı meslek gruplarını bir araya getirerek madde bağımlılığından korunma yollarını raporlaştırmaktır. Her bir katılımcının bağımlılık konusunda yaşadığı tecrübelere ve uzmanlık alanlarına başvurulmuş, ortaya bağımlılığın önleyici yüzünü gösteren bir kitapçık çıkmıştır.


Kitap Adı : Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ISBN : 978-605-70192-8-8
Yazar : Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Prof. Dr. Zeliha Traş, Doç. Dr. S. Barbaros Yalçın
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 172
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Eşrefoğulları Kitabı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hegemonya Karşı Hegemonya
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Ramazanoğulları Beyliği
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Mevlana ve İslam
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
The Rise Of Populism
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İstihbarat Araştırmaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
MUTUN VADİHA 2
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ANLATIMLI ARAPÇA
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dondurma ve Sorbe
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Kurumlarda Değerler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Konya Turizm Rehberi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
MUTUN VADİHA 1
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kamus-ı Teşrih
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
LUĞATİ'L-ARABİYYE
SARF BİLGİSİ
Selefilik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Konya Mutfak Kültürü
Sosyal Yaşam ve Kadın
Eğitimde Dijitalleşme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yöresel Çorba Tarifleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Şehir ve Âlimleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Ceride-i Rüsûmiye
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Karamanoğulları Beyliği
HIVAR VADİH
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ANLATIMLI BELAGAT