Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar

Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Prof. Dr. Zeliha Traş, Doç. Dr. S. Barbaros Yalçın

BUY

Birey hayata ailesiyle tanışarak başlıyor. Duyguları orda tadıp, ikinci evi olan okul ortamındaki akranlarıyla ve öğretmenle-riyle duygularını tanımaya devam ediyor. Bu süreçte sevgi, saygı ve aitlik ihtiyacının karşılanmaması bireye ilk darbeyi vurabiliyor. Bebeklikte aile ortamında başlayan hayat, kapılarını kitle iletişim araçlarına ve sosyal medyaya açıyor. Bu araçlar okulla devam eden çocukluk dönemi ve ardından gelen başlı başına çalkantılı bir dönem özelliği taşıyan ergenlik döneminde misafir olmaktan çıkıyor. Ve her anlamda yaşanılan bağımlılıkları gençlerimiz arasında yayılmasını hızlandırabilen bu ve başka birçok faktör… Bireye, aileye, akranlara, okula, üniversiteye, topluma, sivil toplum kuruluşlarına, bağımlılık uzmanlarına, kanun yapıcı ve uygulayıcılara, kitle iletişim araçlarına ve sosyal medyaya düşen sorumlulukları yine bu meslek elemanları gözünde değerlendirip analiz ettiğimiz çalıştayı 18 Nisan 2019 tarihinde Konya’da gerçekleştirdik. Amacımız Türkiye’nin her kesiminde ikamet eden ve bağımlılıkla ilgilenen farklı meslek gruplarını bir araya getirerek madde bağımlılığından korunma yollarını raporlaştırmaktır. Her bir katılımcının bağımlılık konusunda yaşadığı tecrübelere ve uzmanlık alanlarına başvurulmuş, ortaya bağımlılığın önleyici yüzünü gösteren bir kitapçık çıkmıştır.


Book Name : Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ISBN : 978-605-70192-8-8
Author : Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Prof. Dr. Zeliha Traş, Doç. Dr. S. Barbaros Yalçın
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 172
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dondurma ve Sorbe
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
HIVAR VADİH
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Konya Mutfak Kültürü
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Selefilik
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
ANLATIMLI BELAGAT
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Eğitimde Dijitalleşme
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dijitalleşme ve Yönetim
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Ramazanoğulları Beyliği
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Kamus-ı Teşrih
Sâhib Ata Araştırmaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Mevlana ve İslam
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Medya Tartışmaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Ceride-i Rüsûmiye
Karamanoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Eşrefoğulları Kitabı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Hile ve İç Denetim
MUTUN VADİHA 1
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Armağan Kültürü
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Kurumlarda Değerler
Yöresel Çorba Tarifleri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
SARF BİLGİSİ
ANLATIMLI ARAPÇA
İstihbarat Araştırmaları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Sosyal Yaşam ve Kadın
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
MUTUN VADİHA 2
Hegemonya Karşı Hegemonya
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Konya Turizm Rehberi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Şehir ve Âlimleri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
The Rise Of Populism
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eğitim Araştırmaları 2022
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Kürt Tarihi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İslamofobi
Eğitim Araştırmaları-2023
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi