15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri

Ekrem KIZILTAŞ, Haluk ALKAN, Atilla YAYLA, Mehmet ŞAHİN, Kudret BÜLBÜL

BUY

Ülkemizin geleceği gençlerimizin pek çoğunun ilk kez gördüğü, 50 ve üzeri yaşlardakilerin ise 20. yüzyılda bıraktığı 15 Temmuz gecesi, FETÖ ve benzeri terör yapılanmaları ile mücadelenin her düzeyde verilmesinin gerekliliğini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Başta eğitim alanı olmak üzere mücadeleyi göstermelik yapmak yerine "adalet" ilkesi çerçevesinde ama "merhamet" duygusundan ayrılarak yapmak ise; mağduriyetlerin oluşmamasının en büyük teminatıdır. Herkesin kendi üzerine düşeni bu düstur çerçevesinde yapması, bu mücadelenin başarısı için ilk unsurdur. FETÖ'nün sebep değil, sonuç olduğu ve yapının ayrıntılı biçimde analiz edilmesi gerektiği açıktır. Manevi değerlere saldırmak için fırsat kollayanlar için de 15 Temmuz'un neden oluşturmasına izin verilmemelidir. 15 Temmuz, ülkenin başta yöneticileri olmak üzere sosyal devlet anlayışının ihmal edilemez olduğunu tüm sorumluluk sahiplerine göstermiştir. Amacı, 40 yılı aşkın bir süredir ilmik ilmik ördükleri hain senaryolarla halk ile devletin arasını açmak yabancı unsurlar ile işbirliği içinde zafiyet oluşturarak  ülkemize diz çöktürmek isteyen bu yapı ile mücadelede üniversitelerin de üzerine önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda Ekrem Kızıltaş, Haluk Alkan, Atilla Yayla, Doç. Dr. Mehmet Şahin ve Prof. Dr. Kudret Bülbül'ün panelist olarak kadıldığı 15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri adıyla düzenlenen panelin kitaplaştırılması sonucu ortaya çıkmıştır. 


Book Name : 15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ISBN : 978-605-4988-25-9
Author : Ekrem KIZILTAŞ, Haluk ALKAN, Atilla YAYLA, Mehmet ŞAHİN, Kudret BÜLBÜL
Number of Prints : 2. Baskı
Paper : 80 gr İvory
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 19,5 cm x 13 cm
Number of Pages : 113
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Mevlana ve İslam
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dondurma ve Sorbe
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Medya Tartışmaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Konya Mutfak Kültürü
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kürt Tarihi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
MUTUN VADİHA 2
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Şehir ve Âlimleri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Eğitim Araştırmaları-2023
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İstihbarat Araştırmaları
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
The Rise Of Populism
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Eşrefoğulları Kitabı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Kamus-ı Teşrih
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Selefilik
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Eğitimde Dijitalleşme
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
HIVAR VADİH
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Konya Turizm Rehberi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hile ve İç Denetim
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Ceride-i Rüsûmiye
Sâhib Ata Araştırmaları
Yöresel Çorba Tarifleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Karamanoğulları Beyliği
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
İslamofobi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Uygulamalı Hayvan Islahı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Eğitim Araştırmaları 2022
Medıcal and Aromatıc Plants
ANLATIMLI ARAPÇA
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dijitalleşme ve Yönetim
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Armağan Kültürü
SARF BİLGİSİ
Ramazanoğulları Beyliği
ANLATIMLI BELAGAT
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Kurumlarda Değerler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
MUTUN VADİHA 1
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda