Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

İpek TEZEL, Prof. Dr. Hanifi Murat MUTLU

BUY

“Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” isimli bu eser özellikle Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanlarında eğitim alan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler ve sektör profesyonellerine katkı sağlaması amacını taşımaktadır. Avrupa Birliği iklim ve çevre politikalarının bir parçası olarak açıklanan “Avrupa Yeşil Mutabakatı” çalışmaları ile ürünlerin doğrusal üretim süreçlerini kırıp döngüsel bir yapı kazanmasında tedarik zinciri yapılarının rolü ve gerekli “yeşil” dönüşümü sağlamaları son derece önem göstermektedir. AB Yeşil Mutabakat ve Kyoto Protokolü gibi çoğu sözleşmenin temelinde 1970'li yıllarda ilk olarak kullanılmaya başlayan “Çevresel Sürdürülebilirlik” kavramı yer almaktadır. Bu eser, bu kavram çerçevesinde yeşil tedarik zinciri uygulamalarının firma performansı üzerine etkilerini incelemeye çalışmaktadır. Eserde, İSO 1000 listesinde yer alan işletmelerin yanı sıra Gaziantep ili organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren toplam 386 firmadan elde edilen veriler ile analizler yapılmıştır. Bu eserin, uluslararası ticaret, lojistik ve tedarik zinciri konularına ilgi duyan herkes için bir referans kaynak olarak incelemeye değer görmekteyiz.


Book Name : Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ISBN : 978-625-6960-75-6
Author : İpek TEZEL, Prof. Dr. Hanifi Murat MUTLU
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 98
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dondurma ve Sorbe
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İstihbarat Araştırmaları
Kamus-ı Teşrih
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Kürt Tarihi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İslamofobi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Yöresel Çorba Tarifleri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
ANLATIMLI ARAPÇA
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Sosyal Yaşam ve Kadın
The Rise Of Populism
Mevlana ve İslam
Armağan Kültürü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Medıcal and Aromatıc Plants
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Eğitimde Dijitalleşme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Karamanoğulları Beyliği
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
HIVAR VADİH
Eğitim Araştırmaları-2023
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Eğitim Araştırmaları 2022
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Ramazanoğulları Beyliği
Hile ve İç Denetim
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
SARF BİLGİSİ
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Uygulamalı Hayvan Islahı
Şehir ve Âlimleri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Eşrefoğulları Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hegemonya Karşı Hegemonya
Konya Mutfak Kültürü
MUTUN VADİHA 1
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dijitalleşme ve Yönetim
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Medya Tartışmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kurumlarda Değerler
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Ceride-i Rüsûmiye
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ANLATIMLI BELAGAT
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
MUTUN VADİHA 2
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Selefilik
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Konya Turizm Rehberi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi