SARF BİLGİSİ

Tacettin UZUN, Muhittin UYSAL, Muhammet TASA, Ayhan ERDOĞAN, Orhan PARLAK, Şehabeddin KIRDAR, Latif SOLMAZ

BUY

Arap dilcileri Arapça gramerini, Sarf İlmi ve Nahiv İlmi olmak üzere iki kısımda ele alırlar. Nahiv İlmi, kelimenin dar manası ile sentaks terimiyle eşanlamlı olup cümle bilgisi anlamındadır. Sarf ise, istenilen bir manayı elde etmek için kelimenin aldığı değişik şekillerden bahseden bilim dalının adıdır. Arapça da kelime genellikle ‘isim-fiil-harf’ olmak üzere üç ana bölümde incelenir. Ancak sarf, bunlardan fiil ve ismi konu edinerek, bunlardaki şekil değişiklikleriyle uğraşır.


Book Name : SARF BİLGİSİ
ISBN : 978-605-4988-51-8
Author : Tacettin UZUN, Muhittin UYSAL, Muhammet TASA, Ayhan ERDOĞAN, Orhan PARLAK, Şehabeddin KIRDAR, Latif SOLMAZ
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : 1. Hamur
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 230
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
HIVAR VADİH
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eğitimde Dijitalleşme
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Ceride-i Rüsûmiye
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Ramazanoğulları Beyliği
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İslamofobi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kurumlarda Değerler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İstihbarat Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ANLATIMLI BELAGAT
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ANLATIMLI ARAPÇA
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
The Rise Of Populism
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Konya Mutfak Kültürü
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Eşrefoğulları Kitabı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
MUTUN VADİHA 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dondurma ve Sorbe
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Mevlana ve İslam
SARF BİLGİSİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kürt Tarihi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Selefilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hegemonya Karşı Hegemonya
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
MUTUN VADİHA 1
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Şehir ve Âlimleri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Karamanoğulları Beyliği
Kamus-ı Teşrih
Konya Turizm Rehberi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yöresel Çorba Tarifleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ