SARF BİLGİSİ

Tacettin UZUN, Muhittin UYSAL, Muhammet TASA, Ayhan ERDOĞAN, Orhan PARLAK, Şehabeddin KIRDAR, Latif SOLMAZ

BUY

Arap dilcileri Arapça gramerini, Sarf İlmi ve Nahiv İlmi olmak üzere iki kısımda ele alırlar. Nahiv İlmi, kelimenin dar manası ile sentaks terimiyle eşanlamlı olup cümle bilgisi anlamındadır. Sarf ise, istenilen bir manayı elde etmek için kelimenin aldığı değişik şekillerden bahseden bilim dalının adıdır. Arapça da kelime genellikle ‘isim-fiil-harf’ olmak üzere üç ana bölümde incelenir. Ancak sarf, bunlardan fiil ve ismi konu edinerek, bunlardaki şekil değişiklikleriyle uğraşır.


Book Name : SARF BİLGİSİ
ISBN : 978-605-4988-51-8
Author : Tacettin UZUN, Muhittin UYSAL, Muhammet TASA, Ayhan ERDOĞAN, Orhan PARLAK, Şehabeddin KIRDAR, Latif SOLMAZ
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : 1. Hamur
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 230
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İslamofobi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medıcal and Aromatıc Plants
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
HIVAR VADİH
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İstihbarat Araştırmaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Ceride-i Rüsûmiye
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Kamus-ı Teşrih
Armağan Kültürü
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Sâhib Ata Araştırmaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Karamanoğulları Beyliği
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Eşrefoğulları Kitabı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Kürt Tarihi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Konya Mutfak Kültürü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Eğitim Araştırmaları 2022
Şehir ve Âlimleri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Medya Tartışmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Mevlana ve İslam
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
MUTUN VADİHA 2
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
SARF BİLGİSİ
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dondurma ve Sorbe
Hegemonya Karşı Hegemonya
ANLATIMLI BELAGAT
ANLATIMLI ARAPÇA
Eğitimde Dijitalleşme
MUTUN VADİHA 1
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Kurumlarda Değerler
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yöresel Çorba Tarifleri
Ramazanoğulları Beyliği
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Konya Turizm Rehberi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dijitalleşme ve Yönetim
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
The Rise Of Populism
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Selefilik
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler