Kamus-ı Teşrih

Muzaffer ŞEKER, Mustafa ALDUR, Ayşegül FIRAT, Muhammet Said TOPAL

BUY

1923 basımı olan Kamus-u Teşrih, Osmanlı Türkçesi ile Anatomiye ilişkin terimleri anlatmaya yöneliktir. Diğer alanlara analık eden Anatominin hekimler ve hekim adaylarınca daha iyi anlaşılması çabasının açık biçimde görüldüğü eser, uluslararası normlarda bilim dünyasının kabulleri ile ortaya çıkan uzlaşı çerçevesinde oluşturan terminoloji birliğine esas teşkil eden ilk Türkçe sözlüktür.


Book Name : Kamus-ı Teşrih
ISBN : 978-605-4988-36-5
Author : Muzaffer ŞEKER, Mustafa ALDUR, Ayşegül FIRAT, Muhammet Said TOPAL
Number of Prints : 1
Paper : Kuşe
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 20x25,5
Number of Pages : 134
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Uygulamalı Hayvan Islahı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dondurma ve Sorbe
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Kurumlarda Değerler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Eşrefoğulları Kitabı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Medıcal and Aromatıc Plants
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
HIVAR VADİH
Hegemonya Karşı Hegemonya
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Konya Turizm Rehberi
Şehir ve Âlimleri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İslamofobi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Eğitim Araştırmaları 2022
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
MUTUN VADİHA 2
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yöresel Çorba Tarifleri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Ceride-i Rüsûmiye
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Mevlana ve İslam
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
ANLATIMLI ARAPÇA
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Armağan Kültürü
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kamus-ı Teşrih
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selefilik
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Kürt Tarihi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ANLATIMLI BELAGAT
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Konya Mutfak Kültürü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Medya Tartışmaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hile ve İç Denetim
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Ramazanoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
MUTUN VADİHA 1
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dijitalleşme ve Yönetim
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
The Rise Of Populism
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İstihbarat Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
SARF BİLGİSİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Karamanoğulları Beyliği
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Eğitimde Dijitalleşme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim Araştırmaları-2023
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Sâhib Ata Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış