Kamus-ı Teşrih

Muzaffer ŞEKER, Mustafa ALDUR, Ayşegül FIRAT, Muhammet Said TOPAL

1923 basımı olan Kamus-u Teşrih, Osmanlı Türkçesi ile Anatomiye ilişkin terimleri anlatmaya yöneliktir. Diğer alanlara analık eden Anatominin hekimler ve hekim adaylarınca daha iyi anlaşılması çabasının açık biçimde görüldüğü eser, uluslararası normlarda bilim dünyasının kabulleri ile ortaya çıkan uzlaşı çerçevesinde oluşturan terminoloji birliğine esas teşkil eden ilk Türkçe sözlüktür.


Kitap Adı : Kamus-ı Teşrih
ISBN : 978-605-4988-36-5
Yazar : Muzaffer ŞEKER, Mustafa ALDUR, Ayşegül FIRAT, Muhammet Said TOPAL
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kuşe
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 20x25,5
Sayfa Sayısı : 134
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Ceride-i Rüsûmiye
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dondurma ve Sorbe
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Medıcal and Aromatıc Plants
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Eğitimde Dijitalleşme
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Eşrefoğulları Kitabı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Sosyal Yaşam ve Kadın
Şehir ve Âlimleri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
MUTUN VADİHA 1
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Karamanoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Selefilik
Kamus-ı Teşrih
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İstihbarat Araştırmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
HIVAR VADİH
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
MUTUN VADİHA 2
Mevlana ve İslam
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
SARF BİLGİSİ
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
The Rise Of Populism
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Konya Turizm Rehberi
Kurumlarda Değerler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Hegemonya Karşı Hegemonya
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yöresel Çorba Tarifleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ANLATIMLI BELAGAT
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Ramazanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Konya Mutfak Kültürü
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı