Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika

Editör: Cihad İslam YILMAZ

BUY

Kamu diplomasisi kavramı devletlerin dış politikalarında önemli bir enstrüman haline gelmiştir. Öyle ki dış politika yalnızca Dışişleri Bakanlığının omuzlarına yüklenemeyecek kadar stratejik ve komplekstir. Elinizdeki çalışma Türkiye’deki Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yürütülen çalışmalara katkı sağlaması amacıyla, “Türkiye’nin Kamu Diplomasisi- İnsani ve Kültürel Dış Politika ” ismiyle alana ilgi duyan araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Çalışma kapsamında Türk kamu diplomasisi kurumları ve uygulamaları ele alınmıştır.


Book Name : Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ISBN : 978-625-8080-19-3
Author : Editör: Cihad İslam YILMAZ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 160
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Sâhib Ata Araştırmaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Mevlana ve İslam
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Armağan Kültürü
Eğitimde Dijitalleşme
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Ramazanoğulları Beyliği
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Medya Tartışmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Konya Mutfak Kültürü
Kürt Tarihi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ANLATIMLI BELAGAT
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
MUTUN VADİHA 1
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Eğitim Araştırmaları 2022
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dijitalleşme ve Yönetim
Selefilik
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İslamofobi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Eğitim Araştırmaları-2023
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Ceride-i Rüsûmiye
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İstihbarat Araştırmaları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yöresel Çorba Tarifleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
The Rise Of Populism
SARF BİLGİSİ
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Kurumlarda Değerler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Medıcal and Aromatıc Plants
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Konya Turizm Rehberi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
MUTUN VADİHA 2
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
HIVAR VADİH
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dondurma ve Sorbe
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Eşrefoğulları Kitabı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Şehir ve Âlimleri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Kamus-ı Teşrih
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Sosyal Yaşam ve Kadın
Karamanoğulları Beyliği
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hile ve İç Denetim
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Uygulamalı Hayvan Islahı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre