Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika

Editör: Cihad İslam YILMAZ

Kamu diplomasisi kavramı devletlerin dış politikalarında önemli bir enstrüman haline gelmiştir. Öyle ki dış politika yalnızca Dışişleri Bakanlığının omuzlarına yüklenemeyecek kadar stratejik ve komplekstir. Elinizdeki çalışma Türkiye’deki Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yürütülen çalışmalara katkı sağlaması amacıyla, “Türkiye’nin Kamu Diplomasisi- İnsani ve Kültürel Dış Politika ” ismiyle alana ilgi duyan araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Çalışma kapsamında Türk kamu diplomasisi kurumları ve uygulamaları ele alınmıştır.


Kitap Adı : Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ISBN : 978-625-8080-19-3
Yazar : Editör: Cihad İslam YILMAZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 160
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Yöresel Çorba Tarifleri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ANLATIMLI BELAGAT
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hegemonya Karşı Hegemonya
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kurumlarda Değerler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sosyal Yaşam ve Kadın
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Eşrefoğulları Kitabı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dondurma ve Sorbe
İstihbarat Araştırmaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Konya Turizm Rehberi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kamus-ı Teşrih
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Karamanoğulları Beyliği
Konya Mutfak Kültürü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Eğitimde Dijitalleşme
Mevlana ve İslam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selefilik
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Medıcal and Aromatıc Plants
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 2
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
HIVAR VADİH
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ANLATIMLI ARAPÇA
Ceride-i Rüsûmiye
SARF BİLGİSİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Ramazanoğulları Beyliği
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Doğumunun 90. yılında Erbakan
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
MUTUN VADİHA 1
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Şehir ve Âlimleri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
The Rise Of Populism
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları