Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika

Editör: Cihad İslam YILMAZ

BUY

Kamu diplomasisi kavramı devletlerin dış politikalarında önemli bir enstrüman haline gelmiştir. Öyle ki dış politika yalnızca Dışişleri Bakanlığının omuzlarına yüklenemeyecek kadar stratejik ve komplekstir. Elinizdeki çalışma Türkiye’deki Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yürütülen çalışmalara katkı sağlaması amacıyla, “Türkiye’nin Kamu Diplomasisi- İnsani ve Kültürel Dış Politika ” ismiyle alana ilgi duyan araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Çalışma kapsamında Türk kamu diplomasisi kurumları ve uygulamaları ele alınmıştır.


Book Name : Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ISBN : 978-625-8080-19-3
Author : Editör: Cihad İslam YILMAZ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 160
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uygulamalı Hayvan Islahı
Karamanoğulları Beyliği
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kurumlarda Değerler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
MUTUN VADİHA 1
Konya Mutfak Kültürü
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Dondurma ve Sorbe
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Ceride-i Rüsûmiye
Mevlana ve İslam
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ANLATIMLI BELAGAT
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kürt Tarihi
Konya Turizm Rehberi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İstihbarat Araştırmaları
The Rise Of Populism
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Eşrefoğulları Kitabı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hegemonya Karşı Hegemonya
SARF BİLGİSİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ANLATIMLI ARAPÇA
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Kamus-ı Teşrih
İslamofobi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Selefilik
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
MUTUN VADİHA 2
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Eğitimde Dijitalleşme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Şehir ve Âlimleri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medıcal and Aromatıc Plants
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Ramazanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
HIVAR VADİH
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Yöresel Çorba Tarifleri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme