Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma

H. Çağatay KARABIYIK, Mahmut Nevfel ELGÜN

Çalışma, pazarlama tekniğine yeni bakış açısı getirecek şekilde yoğun emek ve özveri ile gerçekleştirilmiş olup, işletmecilik bilim dalında, ülkemiz adına şükranla kabul edilen, bilimsel yapı ve uygulamaya katkı sağlayacak bir eser ortaya konulmuştur. Çalışmamızda, ana konu olarak Merchandising ve diğer değişkeni olan Çıpalama Teorisi kombine edilerek inter-disipliner bir çalışma ortaya konmuştur. Günümüzde yeni bir şeyler söylemek, klasik metotların ötesine geçmek inter-disipliner yaklaşımlar tarafından geliştirilmiş pazarlama yöntemlerini uygulamak gerekmektedir. Pazarlama yöntemlerini psiko-sosyo-ekonomik anlamda haktan yana bir farkındalık oluşturmaya yönlendirmek niyetiyle kitabımızın; okurlarımıza, ülkemize ve insanlığa faydalı olmasını diliyoruz


Kitap Adı : Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
ISBN : 978-605-70386-4-7
Yazar : H. Çağatay KARABIYIK, Mahmut Nevfel ELGÜN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 232
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Yöresel Çorba Tarifleri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
SARF BİLGİSİ
Mevlana ve İslam
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sosyal Yaşam ve Kadın
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eşrefoğulları Kitabı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Medıcal and Aromatıc Plants
Kamus-ı Teşrih
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Konya Mutfak Kültürü
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Eğitimde Dijitalleşme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ANLATIMLI ARAPÇA
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Konya Turizm Rehberi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
MUTUN VADİHA 2
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Ramazanoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Karamanoğulları Beyliği
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İstihbarat Araştırmaları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Ceride-i Rüsûmiye
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
MUTUN VADİHA 1
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selefilik
Şehir ve Âlimleri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Kurumlarda Değerler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
HIVAR VADİH
Hegemonya Karşı Hegemonya
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dondurma ve Sorbe
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ANLATIMLI BELAGAT
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
The Rise Of Populism
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı