Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma

H. Çağatay KARABIYIK, Mahmut Nevfel ELGÜN

BUY

Çalışma, pazarlama tekniğine yeni bakış açısı getirecek şekilde yoğun emek ve özveri ile gerçekleştirilmiş olup, işletmecilik bilim dalında, ülkemiz adına şükranla kabul edilen, bilimsel yapı ve uygulamaya katkı sağlayacak bir eser ortaya konulmuştur. Çalışmamızda, ana konu olarak Merchandising ve diğer değişkeni olan Çıpalama Teorisi kombine edilerek inter-disipliner bir çalışma ortaya konmuştur. Günümüzde yeni bir şeyler söylemek, klasik metotların ötesine geçmek inter-disipliner yaklaşımlar tarafından geliştirilmiş pazarlama yöntemlerini uygulamak gerekmektedir. Pazarlama yöntemlerini psiko-sosyo-ekonomik anlamda haktan yana bir farkındalık oluşturmaya yönlendirmek niyetiyle kitabımızın; okurlarımıza, ülkemize ve insanlığa faydalı olmasını diliyoruz


Book Name : Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
ISBN : 978-605-70386-4-7
Author : H. Çağatay KARABIYIK, Mahmut Nevfel ELGÜN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 232
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Eğitim Araştırmaları-2023
Kürt Tarihi
Yöresel Çorba Tarifleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Eşrefoğulları Kitabı
Konya Mutfak Kültürü
Ramazanoğulları Beyliği
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Medıcal and Aromatıc Plants
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dondurma ve Sorbe
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hile ve İç Denetim
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
SARF BİLGİSİ
Sosyal Yaşam ve Kadın
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Eğitimde Dijitalleşme
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Sâhib Ata Araştırmaları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Armağan Kültürü
Karamanoğulları Beyliği
The Rise Of Populism
İslamofobi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dijitalleşme ve Yönetim
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Selefilik
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Medya Tartışmaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
İstihbarat Araştırmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kurumlarda Değerler
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
ANLATIMLI BELAGAT
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Mevlana ve İslam
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Şehir ve Âlimleri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
HIVAR VADİH
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hegemonya Karşı Hegemonya
MUTUN VADİHA 1
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Ceride-i Rüsûmiye
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Eğitim Araştırmaları 2022
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
ANLATIMLI ARAPÇA
MUTUN VADİHA 2
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kamus-ı Teşrih
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Konya Turizm Rehberi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış