Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı

Ahmet ÇAYCI

Sempozyumda Selçukluların kıyıda kalmış konularından biri ele alınmış olunmasına rağmen başta Türkiye üniversitelerinde çalışan Ortaçağ Tarihi uzmanları olmak üzere, Sanat Tarihi ve İlahiyat hocalarının katkı sağladıklarını da belirtmek isterim. Yerli katılımın yanında çok sayıda yabancı bilim insanı sempozyuma iştirak etmiştir. Doğudan Batıya kadar dünya coğrafyası üzerinde Ortaçağ çalışmalarıyla meşgul olan akademisyenlerin destekleri sayesinde oldukça zengin bir sempozyum gerçekleştirildi. İşte bunun sonucu olarak, sempozyumda sunulan tebliğlerden bize intikal edenleri Türkçe, Arapça ve  İngilizce dillerinde yayınlamayı uygun bulduk ve bu bildiri kitabını değerli okuyucularımızın hizmetine sunduk. 


Kitap Adı : Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
ISBN : 978-605-70069-0-5
Yazar : Ahmet ÇAYCI
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Ivory
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 738
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Mevlana ve İslam
Ramazanoğulları Beyliği
Ceride-i Rüsûmiye
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Şehir ve Âlimleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Selefilik
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Medıcal and Aromatıc Plants
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kurumlarda Değerler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Eşrefoğulları Kitabı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 1
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Dondurma ve Sorbe
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İstihbarat Araştırmaları
Karamanoğulları Beyliği
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
HIVAR VADİH
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
SARF BİLGİSİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ANLATIMLI BELAGAT
The Rise Of Populism
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
MUTUN VADİHA 2
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Konya Mutfak Kültürü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI ARAPÇA
Yöresel Çorba Tarifleri
Konya Turizm Rehberi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sosyal Yaşam ve Kadın
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kamus-ı Teşrih
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Eğitimde Dijitalleşme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik