Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri

Prof. Dr. Fulya ÖZTAŞ, Prof. Dr. Haydar ÖZTAŞ

BUY

Görsel ağırlıklı bir kitap olarak hazırlanan bu eserde mümkün olduğu kadar güzelliği ve çekiciliği herkes tarafından kabul edilen, çoğunluğu bulundukları coğrafya için endemik özelliğe sahip bitkilerin makro fotoğrafları, biyolojik ve tıbbi özellikleri yer almaktadır. Özel bir baskı ile fotoğraf kalitesinin öne çıkarılması amaçlanan bu eserde ayrıca bu güzel bitkilerin biyolojik ve tıbbi özellikleri tüm bilimsel makaleler eve eserler, tanaranak okuyucuya iletilmeye çalışılmıştır. Oldukça güzel bitkilerin yer aldığı Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bu eserin günümüze ve gelecek nesillere, bitki severlere ve tüm okuyuculara faydalı olması en büyük dileğimizdir.


Book Name : Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
ISBN : 978-625-6960-04-6
Author : Prof. Dr. Fulya ÖZTAŞ, Prof. Dr. Haydar ÖZTAŞ
Number of Prints : 1
Paper : Kuşe
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 444
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Kürt Tarihi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Konya Turizm Rehberi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
MUTUN VADİHA 2
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
SARF BİLGİSİ
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İslamofobi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Medıcal and Aromatıc Plants
İstihbarat Araştırmaları
Mevlana ve İslam
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Medya Tartışmaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Kurumlarda Değerler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Eğitim Araştırmaları 2022
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kamus-ı Teşrih
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları-2023
Hegemonya Karşı Hegemonya
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
HIVAR VADİH
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
MUTUN VADİHA 1
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
ANLATIMLI BELAGAT
Sosyal Yaşam ve Kadın
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Sâhib Ata Araştırmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Armağan Kültürü
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selefilik
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Şehir ve Âlimleri
Eşrefoğulları Kitabı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Ramazanoğulları Beyliği
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Eğitimde Dijitalleşme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hile ve İç Denetim
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Karamanoğulları Beyliği
Dondurma ve Sorbe
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
The Rise Of Populism
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Ceride-i Rüsûmiye
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yöresel Çorba Tarifleri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Konya Mutfak Kültürü
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dijitalleşme ve Yönetim
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü