Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri

Prof. Dr. Fulya ÖZTAŞ, Prof. Dr. Haydar ÖZTAŞ

BUY

Görsel ağırlıklı bir kitap olarak hazırlanan bu eserde mümkün olduğu kadar güzelliği ve çekiciliği herkes tarafından kabul edilen, çoğunluğu bulundukları coğrafya için endemik özelliğe sahip bitkilerin makro fotoğrafları, biyolojik ve tıbbi özellikleri yer almaktadır. Özel bir baskı ile fotoğraf kalitesinin öne çıkarılması amaçlanan bu eserde ayrıca bu güzel bitkilerin biyolojik ve tıbbi özellikleri tüm bilimsel makaleler eve eserler, tanaranak okuyucuya iletilmeye çalışılmıştır. Oldukça güzel bitkilerin yer aldığı Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bu eserin günümüze ve gelecek nesillere, bitki severlere ve tüm okuyuculara faydalı olması en büyük dileğimizdir.


Book Name : Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
ISBN : 978-625-6960-04-6
Author : Prof. Dr. Fulya ÖZTAŞ, Prof. Dr. Haydar ÖZTAŞ
Number of Prints : 1
Paper : Kuşe
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 444
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Selefilik
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Sâhib Ata Araştırmaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Armağan Kültürü
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Medya Tartışmaları
Şehir ve Âlimleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
ANLATIMLI ARAPÇA
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Karamanoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hile ve İç Denetim
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
HIVAR VADİH
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Konya Mutfak Kültürü
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İstihbarat Araştırmaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Eğitimde Dijitalleşme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
SARF BİLGİSİ
Eğitim Araştırmaları 2022
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Eğitim Araştırmaları-2023
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Eşrefoğulları Kitabı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Dijitalleşme ve Yönetim
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Kurumlarda Değerler
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Sosyal Yaşam ve Kadın
Ramazanoğulları Beyliği
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
MUTUN VADİHA 2
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Konya Turizm Rehberi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
ANLATIMLI BELAGAT
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Yöresel Çorba Tarifleri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İslamofobi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
MUTUN VADİHA 1
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Kürt Tarihi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kamus-ı Teşrih
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mevlana ve İslam
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
The Rise Of Populism
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dondurma ve Sorbe
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Ceride-i Rüsûmiye
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra