Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)

Editörler: Doç. Dr. Mehmet ŞİMŞİR, Doç. Dr. Mehmet Ali KAPAR

BUY

Tarih ve tarih metodolojisine dair bilinen en eski tanımlamayı yapan Muhammed b. Süleyman el-Kafiyeci: ‘‘Tarih, saygın, önemli ve büyük şeylerden oluşur. Tarih, insanlar nezdinde makbuldür, fikirlere ve ibretlere şamildir. Tarih, muteber bir şekilde maslahatlarla, güzelliklerle ilintilidir ve onların kaynağıdır. Şayet tarih olmasaydı, bize ne bir haber ne de bir eser ulaşırdı. O ruhların ve bedenlerin gıdasıdır. O, insanların ve toplumların haberlerinin kaynağıdır. O, acayipliklerin garipliklerin, rivayetlerin ve mesellerin madenidir. Tarih, edibin süsü, akıl sahibinin dayanağı, devlet adamının yardımcısı ve destekçisi, zeki kişinin hazinesidir” demektedir. Gerçekten de tarih, insanlığın bilgi birikimlerini, yaşadıklarını, tecrübelerini yeniden insanlığın hizmetine sunan bir hafızadır. Bugününü şekillendirmek, geleceği için  tedbirler ve planlar yapmak isteyen herkes ona müracaat etmek zorundadır. Bu haliyle tarih, her bir insan, toplum ve devlet için vazgeçilmez bir kaynaktır. Toplumu ayakta tutan değerlerin en  önemlilerinden birisi kuşkusuz tarihtir. Bir millet, varlığını  devam ettirmek ve sağlam adımlarla geleceğe yürümek için nesillerine tarih bilinci vermeli, örnek alabilecekleri tarihi büyük şahsiyetlerini onlara öğretmelidir. Bu amaçla üniversitemiz, tarihe yön vermiş önemli ve büyük sultanlarımızın hayatlarını halkımıza ve özellikle gençlerimize doğru bir şekilde, alanında uzman bilim insanlarımızın sunumuyla ulaştırmayı hedeflemiştir. İşe, dünya ve İslam tarihinde mümtaz bir konuma sahip olan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarlarını bir seri halinde yayımlayarak başladık. Çünkü Büyük Selçuklu Devleti, Türk-İslam ve Dünya kültür ve medeniyet tarihinde kendine ait özel ve büyük bir konuma ulaşmıştır. Böylesine önemli bir konuma ulaşmasında ise hükümdarlarının büyük katkıları olmuştur.

Selçuklu hareketinin temellerini atan Selçuk Bey’den ilk sultanı Tuğrul Bey’e Malazgirt zaferinin mimarı Alp Arslan’dan cihan hükümdarı Melikşah’a, onların çizdiği yolda ilerlemeye çalışan Berkyaruk, Muhammed Tapar ve Sencer’e, devletin önemli ve büyük sultanlarını tanıtmak adına "Türk Sultanları Serisi/Büyük Selçuklu Ar-Ge Projesi” olarak geliştirilmiştir. Ortaya çıkan eserlerin halkımıza ve özellikle gençliğimize faydalı olması temennisiyle...

1. Kitap: Kuruluş Dönemi - Prof. Dr. Cihan PİYADEOĞLU

2. Kitap: Sultan Tuğrul - Prof. Dr. Ergin AYAN

3. Kitap: Sultan Alp Arslan - Doç. Dr. Mehmet ŞİMŞİR

4. Kitap: Sultan Melikşah - Doç. Dr. Mehmet Ali KAPAR

5. Kitap: Sultan Berkyaruk - Prof. Dr. Erkan GÖKSU

6. Kitap: Sultan Muhammed Tapar - Prof. Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN

7. Kitap: Sultan Sencer - Doç. Dr. Sefer SOLMAZ


Book Name : Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ISBN : 978-625-7517-82-9
Author : Editörler: Doç. Dr. Mehmet ŞİMŞİR, Doç. Dr. Mehmet Ali KAPAR
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 11,5x16,5
Number of Pages : 1196
Volume Count : 7

PUBLICATIONS

İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Sosyal Yaşam ve Kadın
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medıcal and Aromatıc Plants
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Kurumlarda Değerler
Karamanoğulları Beyliği
İslamofobi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Konya Mutfak Kültürü
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selefilik
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Hegemonya Karşı Hegemonya
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Dondurma ve Sorbe
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eşrefoğulları Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
MUTUN VADİHA 2
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Şehir ve Âlimleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
MUTUN VADİHA 1
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yöresel Çorba Tarifleri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
HIVAR VADİH
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kürt Tarihi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Ceride-i Rüsûmiye
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Eğitimde Dijitalleşme
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Konya Turizm Rehberi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Mevlana ve İslam
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ANLATIMLI BELAGAT
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
SARF BİLGİSİ
The Rise Of Populism
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Uygulamalı Hayvan Islahı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kamus-ı Teşrih
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İstihbarat Araştırmaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Ramazanoğulları Beyliği
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri