Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)

Editörler: Doç. Dr. Mehmet ŞİMŞİR, Doç. Dr. Mehmet Ali KAPAR

Tarih ve tarih metodolojisine dair bilinen en eski tanımlamayı yapan Muhammed b. Süleyman el-Kafiyeci: ‘‘Tarih, saygın, önemli ve büyük şeylerden oluşur. Tarih, insanlar nezdinde makbuldür, fikirlere ve ibretlere şamildir. Tarih, muteber bir şekilde maslahatlarla, güzelliklerle ilintilidir ve onların kaynağıdır. Şayet tarih olmasaydı, bize ne bir haber ne de bir eser ulaşırdı. O ruhların ve bedenlerin gıdasıdır. O, insanların ve toplumların haberlerinin kaynağıdır. O, acayipliklerin garipliklerin, rivayetlerin ve mesellerin madenidir. Tarih, edibin süsü, akıl sahibinin dayanağı, devlet adamının yardımcısı ve destekçisi, zeki kişinin hazinesidir” demektedir. Gerçekten de tarih, insanlığın bilgi birikimlerini, yaşadıklarını, tecrübelerini yeniden insanlığın hizmetine sunan bir hafızadır. Bugününü şekillendirmek, geleceği için  tedbirler ve planlar yapmak isteyen herkes ona müracaat etmek zorundadır. Bu haliyle tarih, her bir insan, toplum ve devlet için vazgeçilmez bir kaynaktır. Toplumu ayakta tutan değerlerin en  önemlilerinden birisi kuşkusuz tarihtir. Bir millet, varlığını  devam ettirmek ve sağlam adımlarla geleceğe yürümek için nesillerine tarih bilinci vermeli, örnek alabilecekleri tarihi büyük şahsiyetlerini onlara öğretmelidir. Bu amaçla üniversitemiz, tarihe yön vermiş önemli ve büyük sultanlarımızın hayatlarını halkımıza ve özellikle gençlerimize doğru bir şekilde, alanında uzman bilim insanlarımızın sunumuyla ulaştırmayı hedeflemiştir. İşe, dünya ve İslam tarihinde mümtaz bir konuma sahip olan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarlarını bir seri halinde yayımlayarak başladık. Çünkü Büyük Selçuklu Devleti, Türk-İslam ve Dünya kültür ve medeniyet tarihinde kendine ait özel ve büyük bir konuma ulaşmıştır. Böylesine önemli bir konuma ulaşmasında ise hükümdarlarının büyük katkıları olmuştur.

Selçuklu hareketinin temellerini atan Selçuk Bey’den ilk sultanı Tuğrul Bey’e Malazgirt zaferinin mimarı Alp Arslan’dan cihan hükümdarı Melikşah’a, onların çizdiği yolda ilerlemeye çalışan Berkyaruk, Muhammed Tapar ve Sencer’e, devletin önemli ve büyük sultanlarını tanıtmak adına "Türk Sultanları Serisi/Büyük Selçuklu Ar-Ge Projesi” olarak geliştirilmiştir. Ortaya çıkan eserlerin halkımıza ve özellikle gençliğimize faydalı olması temennisiyle...

1. Kitap: Kuruluş Dönemi - Prof. Dr. Cihan PİYADEOĞLU

2. Kitap: Sultan Tuğrul - Prof. Dr. Ergin AYAN

3. Kitap: Sultan Alp Arslan - Doç. Dr. Mehmet ŞİMŞİR

4. Kitap: Sultan Melikşah - Doç. Dr. Mehmet Ali KAPAR

5. Kitap: Sultan Berkyaruk - Prof. Dr. Erkan GÖKSU

6. Kitap: Sultan Muhammed Tapar - Prof. Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN

7. Kitap: Sultan Sencer - Doç. Dr. Sefer SOLMAZ


Kitap Adı : Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ISBN : 978-625-7517-82-9
Yazar : Editörler: Doç. Dr. Mehmet ŞİMŞİR, Doç. Dr. Mehmet Ali KAPAR
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 11,5x16,5
Sayfa Sayısı : 1196
Cilt Sayısı : 7

YAYINLAR

Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dondurma ve Sorbe
Yöresel Çorba Tarifleri
ANLATIMLI ARAPÇA
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İstihbarat Araştırmaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kurumlarda Değerler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Selefilik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
HIVAR VADİH
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
MUTUN VADİHA 1
Konya Turizm Rehberi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Eğitimde Dijitalleşme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
LUĞATİ'L-ARABİYYE
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Şehir ve Âlimleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Ceride-i Rüsûmiye
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
The Rise Of Populism
Konya Mutfak Kültürü
Hegemonya Karşı Hegemonya
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
SARF BİLGİSİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Eşrefoğulları Kitabı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kamus-ı Teşrih
Ramazanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Karamanoğulları Beyliği
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Medıcal and Aromatıc Plants
Mevlana ve İslam
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar