Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)

Editörler: Doç. Dr. Mehmet ŞİMŞİR, Doç. Dr. Mehmet Ali KAPAR

BUY

Tarih ve tarih metodolojisine dair bilinen en eski tanımlamayı yapan Muhammed b. Süleyman el-Kafiyeci: ‘‘Tarih, saygın, önemli ve büyük şeylerden oluşur. Tarih, insanlar nezdinde makbuldür, fikirlere ve ibretlere şamildir. Tarih, muteber bir şekilde maslahatlarla, güzelliklerle ilintilidir ve onların kaynağıdır. Şayet tarih olmasaydı, bize ne bir haber ne de bir eser ulaşırdı. O ruhların ve bedenlerin gıdasıdır. O, insanların ve toplumların haberlerinin kaynağıdır. O, acayipliklerin garipliklerin, rivayetlerin ve mesellerin madenidir. Tarih, edibin süsü, akıl sahibinin dayanağı, devlet adamının yardımcısı ve destekçisi, zeki kişinin hazinesidir” demektedir. Gerçekten de tarih, insanlığın bilgi birikimlerini, yaşadıklarını, tecrübelerini yeniden insanlığın hizmetine sunan bir hafızadır. Bugününü şekillendirmek, geleceği için  tedbirler ve planlar yapmak isteyen herkes ona müracaat etmek zorundadır. Bu haliyle tarih, her bir insan, toplum ve devlet için vazgeçilmez bir kaynaktır. Toplumu ayakta tutan değerlerin en  önemlilerinden birisi kuşkusuz tarihtir. Bir millet, varlığını  devam ettirmek ve sağlam adımlarla geleceğe yürümek için nesillerine tarih bilinci vermeli, örnek alabilecekleri tarihi büyük şahsiyetlerini onlara öğretmelidir. Bu amaçla üniversitemiz, tarihe yön vermiş önemli ve büyük sultanlarımızın hayatlarını halkımıza ve özellikle gençlerimize doğru bir şekilde, alanında uzman bilim insanlarımızın sunumuyla ulaştırmayı hedeflemiştir. İşe, dünya ve İslam tarihinde mümtaz bir konuma sahip olan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarlarını bir seri halinde yayımlayarak başladık. Çünkü Büyük Selçuklu Devleti, Türk-İslam ve Dünya kültür ve medeniyet tarihinde kendine ait özel ve büyük bir konuma ulaşmıştır. Böylesine önemli bir konuma ulaşmasında ise hükümdarlarının büyük katkıları olmuştur.

Selçuklu hareketinin temellerini atan Selçuk Bey’den ilk sultanı Tuğrul Bey’e Malazgirt zaferinin mimarı Alp Arslan’dan cihan hükümdarı Melikşah’a, onların çizdiği yolda ilerlemeye çalışan Berkyaruk, Muhammed Tapar ve Sencer’e, devletin önemli ve büyük sultanlarını tanıtmak adına "Türk Sultanları Serisi/Büyük Selçuklu Ar-Ge Projesi” olarak geliştirilmiştir. Ortaya çıkan eserlerin halkımıza ve özellikle gençliğimize faydalı olması temennisiyle...

1. Kitap: Kuruluş Dönemi - Prof. Dr. Cihan PİYADEOĞLU

2. Kitap: Sultan Tuğrul - Prof. Dr. Ergin AYAN

3. Kitap: Sultan Alp Arslan - Doç. Dr. Mehmet ŞİMŞİR

4. Kitap: Sultan Melikşah - Doç. Dr. Mehmet Ali KAPAR

5. Kitap: Sultan Berkyaruk - Prof. Dr. Erkan GÖKSU

6. Kitap: Sultan Muhammed Tapar - Prof. Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN

7. Kitap: Sultan Sencer - Doç. Dr. Sefer SOLMAZ


Book Name : Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ISBN : 978-625-7517-82-9
Author : Editörler: Doç. Dr. Mehmet ŞİMŞİR, Doç. Dr. Mehmet Ali KAPAR
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 11,5x16,5
Number of Pages : 1196
Volume Count : 7

PUBLICATIONS

Ramazanoğulları Beyliği
Yöresel Çorba Tarifleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
HIVAR VADİH
Konya Turizm Rehberi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
MUTUN VADİHA 1
Eğitimde Dijitalleşme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İstihbarat Araştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
SARF BİLGİSİ
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Kurumlarda Değerler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Konya Mutfak Kültürü
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Kamus-ı Teşrih
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hegemonya Karşı Hegemonya
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Karamanoğulları Beyliği
MUTUN VADİHA 2
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Medıcal and Aromatıc Plants
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Şehir ve Âlimleri
Mevlana ve İslam
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Ceride-i Rüsûmiye
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Armağan Kültürü
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Eğitim Araştırmaları 2022
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ANLATIMLI BELAGAT
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Kürt Tarihi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dondurma ve Sorbe
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Selefilik
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Medya Tartışmaları
Sâhib Ata Araştırmaları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Eşrefoğulları Kitabı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İslamofobi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dijitalleşme ve Yönetim
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Sosyal Yaşam ve Kadın
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Uygulamalı Hayvan Islahı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
The Rise Of Populism