Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi

Mehmet ÖZDEMİR, Bahadır FEYZİOĞLU

Pandemi veya dünya çapında salgınlar SARS CoV-2 pande-misi büyüklüğündeki bir pandemi, yüzyılda bir görülmektedir. Bu çapta görülen büyük bir pandemi 1918-1920 yılları arasında görülen İnflenza pandemisidir. O pandemide o zamanki şartlarda dünya nüfusunun %2-4ü yani 20-40 milyon insan kaybedilmiştir. Bu pandemi insan hayatında pek çok şeyin değişimi için milat olacaktır. Bu pandemiden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Uzaktan eğitim ve çalışma, e-ticaret bu dönemde artarak uygulama alanı bulmuş, ulusal ve uluslararası ulaşım ve seyahat kısıtlanmış, eğitim turizm ve ticaret hayatı etkilenmiş, ekonomiler büyük hasar görmüş-tür.
Farklı branşlardan hekim ve hocalarımız bir taraftan pandemide hasta tanı ve tedavi hizmetleri ile uğraşırken bir taraftan da kendi tecrübelerini ve uygulamada karşılaştıkları sorunlara çözüm olabilecek önerileri de içeren kitap bölümlerini hazırlamışlardır.
Kitabımız okunup incelendiğinde görülecektir ki kaynak alı-nan referanslar çoğunluğu 2020 yılından sonra olan çok güncel li-teratürleri barındırmaktadır. Yazarlarımız alanında takip ettikleri literatür bilgilerini özümseyerek kitap bölümleri içiriğine aktarmışlardır. Bu yönüyle teorik olduğu kadar pratik açısından da faydalı olacağı kanaatindeyiz. Pandemik koronavirüslerle ilgili bilgilere sürekli yenileri katılmakta ve bazı bilgiler de değişmektedir. Bunun işareti olarak SARS CoV-2 varyantları ve şu anda gündemde olan Omikron varyantı güzel bir örnektir. Güney Afrika’da ortaya çıkan varyant birkaç ay içinde tüm dünyaya yayılarak etki göster-mesi beklenmektedir. Sürekli varyantların ortaya çıkışı etkin olan aşıların belli aralıklarla yenilenmesini ve zaman içinde kişilere ek bir rapel aşı yapılmasını gerektirecektir.


Kitap Adı : Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ISBN : 978-625-7517-49-2
Yazar : Mehmet ÖZDEMİR, Bahadır FEYZİOĞLU
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 524
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Mevlana ve İslam
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İstihbarat Araştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Yöresel Çorba Tarifleri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Konya Turizm Rehberi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Eşrefoğulları Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dondurma ve Sorbe
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Eğitimde Dijitalleşme
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Ramazanoğulları Beyliği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Karamanoğulları Beyliği
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Konya Mutfak Kültürü
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Selefilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
HIVAR VADİH
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 2
Ceride-i Rüsûmiye
The Rise Of Populism
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sosyal Yaşam ve Kadın
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Şehir ve Âlimleri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ANLATIMLI ARAPÇA
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Medıcal and Aromatıc Plants
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
MUTUN VADİHA 1
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
SARF BİLGİSİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Kamus-ı Teşrih
Kurumlarda Değerler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları