Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu

Abdullah ATICIGİL, Atilla YARAMIŞ

Yirmiyi aşkın şehrimizde Türk Hikâyeciliği'nin yaşayan  en önemli isimlerinden biri olan Mustafa Kutlu’yu okuyan öğrencilerimizle birlikte, 26-28 Nisan 2017 tarihleri arasında Konya’da “Hikâyemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu” başlığı altında büyük çaplı bir program düzenledik. Üç gün süren bu programda 21 şehirden 92 konuşmacı öğrencimiz, Mustafa Kutlu okumalarının sonucunda elde ettikleri birikimleri 23 farklı merkezde sunma imkânı elde ettiler. Bu program, belki de ülkemizde hâlihazırda hayatta olan bir yazar hakkında şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı etkinlikti.

Elinizdeki bu kitapta 92 öğrencimizin o tarihlerde yapılan panellerde sundukları metinleri var. Böylece Anadolu Mektebi çatısı altında okuma yapan öğrencilerimizin “okuma”, “yazma”, “yazdıklarını anlatma”, “yazdıklarının bir kitapta basılması” gibi dört farklı ve değerli tecrübeleri de elde ettiklerine şahit oluyoruz.


Kitap Adı : Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ISBN : 978-605-4988-24-2
Yazar : Abdullah ATICIGİL, Atilla YARAMIŞ
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : İvory
Kapak : Sıvama Cilt
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 470
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Eşrefoğulları Kitabı
Mevlana ve İslam
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
MUTUN VADİHA 1
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Konya Turizm Rehberi
ANLATIMLI BELAGAT
ANLATIMLI ARAPÇA
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yöresel Çorba Tarifleri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Şehir ve Âlimleri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Sosyal Yaşam ve Kadın
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Medıcal and Aromatıc Plants
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
HIVAR VADİH
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Karamanoğulları Beyliği
The Rise Of Populism
Kamus-ı Teşrih
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Ramazanoğulları Beyliği
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dondurma ve Sorbe
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
MUTUN VADİHA 2
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İstihbarat Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Eğitimde Dijitalleşme
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Ceride-i Rüsûmiye
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Selefilik
SARF BİLGİSİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Kurumlarda Değerler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Mutfak Kültürü
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme