Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Necati UZUN

BUY

Çocukların gelecekte iyi bir birey olabilmeleri, sağlıklı bir şekilde gelişimlerini tamamlayabilmeleri açısından, ruhsal durumlarının iyi takip edilmesi ve ihtiyaçları yönünde planlamaların yapılması, başta idareciler olmak üzere, bütün toplumun sorumluğundadır. Tıp fakülteleri halkın sağlığını korumada öncü liderler yetiştiren en önemli kurumlardır. Buradaki öğrencilerin, hedefe yönelik, bilgi, beceri ve yetkinliğini kazanmış olarak doktor ünvanını alabilmeleri temel amaç-lardandır. Bu bağlamda, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları anabi-lim dalları, hekimlerin çocuk sağlığı ve gelişimi alanında sahadaki ihtiya-cına uygun bir şekilde vizyonunun gelişimine önemli katkılar sunmakta-dır. Bu kitap da özenle hazırlanmış olup sade ve pratik bilgileri içermesi bakımından çok önemli bir eser olarak sunulmuştur.


Book Name : Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ISBN : 978-605-70386-8-5
Author : Dr. Öğr. Üyesi Necati UZUN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 214
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Mevlana ve İslam
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Şehir ve Âlimleri
Kamus-ı Teşrih
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dondurma ve Sorbe
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Turizm Rehberi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ANLATIMLI BELAGAT
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
SARF BİLGİSİ
MUTUN VADİHA 1
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Kurumlarda Değerler
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ANLATIMLI ARAPÇA
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Eğitimde Dijitalleşme
Konya Mutfak Kültürü
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Selefilik
LUĞATİ'L-ARABİYYE
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
HIVAR VADİH
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Karamanoğulları Beyliği
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Ceride-i Rüsûmiye
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 2
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Ramazanoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
The Rise Of Populism
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İstihbarat Araştırmaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sosyal Yaşam ve Kadın
Eşrefoğulları Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yöresel Çorba Tarifleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler