Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye SÖNMEZ, Öğr. Gör. Dr. Ebru ÖZER TOPALOĞLU

Stratejik işbirlikleri, bir taraftan rekabet avantajının kaynağı olarak görülüp kaynak ve yetenek paylaşımı, birlikte öğrenme, inovasyon ve teknoloji geliştirme, birlikte üretim, yeni pazarlara ulaşım, riski, belirsizliği ve maliyeti azaltmak, ölçek ve kapsam ekonomisi, değer yaratımı gibi avantajlar sağlamaktadır. Ancak diğer taraftan işbirlikçinin temel yeteneği öğrenmesi, fırsatçılık riski, varlık özgüllüğünün yok olması, potansiyel rakip  yaratılması, bilgi ve öğrenme asimetrisi, işbirlikçi bağımlılığı gibi durumlar nedeniyle dezavantaj oluşturmaktadır. Literatürde rekabet avantajı oluşturup oluşturmadığına dair bir ikilem bulunmaktadır. Başarı ve başarısızlığı aynı bünyede bulunduran stratejik işbirlikleri, dikkat edilmesi ve iyi yönetilmesi gereken bir konudur. Bu kitapla stratejik işbirlikleri tüm boyutlarıyla açıklanmaya çalışılmış, teori ve uygulamadaki güncel bilgilere değinilmiştir.


Kitap Adı : Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ISBN : 978-625-8080-07-0
Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Rukiye SÖNMEZ, Öğr. Gör. Dr. Ebru ÖZER TOPALOĞLU
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 222
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
HIVAR VADİH
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Kamus-ı Teşrih
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medıcal and Aromatıc Plants
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Sosyal Yaşam ve Kadın
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
SARF BİLGİSİ
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
The Rise Of Populism
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
MUTUN VADİHA 2
Şehir ve Âlimleri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yöresel Çorba Tarifleri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Ceride-i Rüsûmiye
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Kurumlarda Değerler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eğitimde Dijitalleşme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Konya Turizm Rehberi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Ramazanoğulları Beyliği
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Eşrefoğulları Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
ANLATIMLI ARAPÇA
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Karamanoğulları Beyliği
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İstihbarat Araştırmaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dondurma ve Sorbe
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selefilik
Konya Mutfak Kültürü
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 1
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Mevlana ve İslam