Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye SÖNMEZ, Öğr. Gör. Dr. Ebru ÖZER TOPALOĞLU

BUY

Stratejik işbirlikleri, bir taraftan rekabet avantajının kaynağı olarak görülüp kaynak ve yetenek paylaşımı, birlikte öğrenme, inovasyon ve teknoloji geliştirme, birlikte üretim, yeni pazarlara ulaşım, riski, belirsizliği ve maliyeti azaltmak, ölçek ve kapsam ekonomisi, değer yaratımı gibi avantajlar sağlamaktadır. Ancak diğer taraftan işbirlikçinin temel yeteneği öğrenmesi, fırsatçılık riski, varlık özgüllüğünün yok olması, potansiyel rakip  yaratılması, bilgi ve öğrenme asimetrisi, işbirlikçi bağımlılığı gibi durumlar nedeniyle dezavantaj oluşturmaktadır. Literatürde rekabet avantajı oluşturup oluşturmadığına dair bir ikilem bulunmaktadır. Başarı ve başarısızlığı aynı bünyede bulunduran stratejik işbirlikleri, dikkat edilmesi ve iyi yönetilmesi gereken bir konudur. Bu kitapla stratejik işbirlikleri tüm boyutlarıyla açıklanmaya çalışılmış, teori ve uygulamadaki güncel bilgilere değinilmiştir.


Book Name : Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ISBN : 978-625-8080-07-0
Author : Dr. Öğr. Üyesi Rukiye SÖNMEZ, Öğr. Gör. Dr. Ebru ÖZER TOPALOĞLU
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 222
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Hile ve İç Denetim
Konya Turizm Rehberi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dijitalleşme ve Yönetim
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dondurma ve Sorbe
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ANLATIMLI BELAGAT
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Armağan Kültürü
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
SARF BİLGİSİ
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Selefilik
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Sosyal Yaşam ve Kadın
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Uygulamalı Hayvan Islahı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Şehir ve Âlimleri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Eşrefoğulları Kitabı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ANLATIMLI ARAPÇA
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İstihbarat Araştırmaları
Medya Tartışmaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
HIVAR VADİH
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İslamofobi
Sâhib Ata Araştırmaları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Eğitim Araştırmaları 2022
Kamus-ı Teşrih
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Karamanoğulları Beyliği
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Kürt Tarihi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Mevlana ve İslam
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Ceride-i Rüsûmiye
The Rise Of Populism
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Ramazanoğulları Beyliği
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Yöresel Çorba Tarifleri
Medıcal and Aromatıc Plants
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Eğitimde Dijitalleşme
Eğitim Araştırmaları-2023
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
MUTUN VADİHA 2
MUTUN VADİHA 1
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Konya Mutfak Kültürü
Kurumlarda Değerler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Hegemonya Karşı Hegemonya
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri