Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi

Mahmut Nevfel ELGÜN

BUY

Son otuz yıldır sanayide görülen hızlı gelişmeler beraberinde ham madde, yarı ve tam mamul ürün ve stokların akışını da hızlandırmıştır. Bu hızlı akış, lojistik sektörünün büyümesine neden olmuştur. Büyüyen lojistik sektörü, bu çok büyük emtia akışını kontrol etmekte zorlanmıştır. İşte bu büyük lojistik akışını kontrol etmeyi kolaylaştırmak için çeşitli alternatif çözümler önerilmiştir. Lojistik köyler bu çözümlerden biridir. Lojistik köyler, gerek lojistik akışını kontrol eden, gerekse de lojistik yan faaliyetleri kolaylaştıran bir çözüm yoludur. Lojistik köyler, lojistik akışın yoğun olduğu, ayrıca çok çeşitli ve yoğun ulaşım ağlarına yakın yerlere kurulmalıdır. Fonksiyonel, çevreci ve mevzuata uygun lojistik köy yerlerinin seçimi birçok farklı kriterlere sahip olmayı gerektirmektedir. Bu amaçla birçok model geliştirilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de lojistik köylerin kuruluş yerlerinin belirlenmesi için bir model önerilerek, uygulanmış, sonuçları tablolar ile sunulmuş ve tartışılmıştır.


Book Name : Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ISBN : 978-605-70386-5-4
Author : Mahmut Nevfel ELGÜN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 132
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

ANLATIMLI ARAPÇA
Medya Tartışmaları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yöresel Çorba Tarifleri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İslamofobi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hile ve İç Denetim
The Rise Of Populism
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dijitalleşme ve Yönetim
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Konya Turizm Rehberi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
HIVAR VADİH
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Karamanoğulları Beyliği
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Şehir ve Âlimleri
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ANLATIMLI BELAGAT
Kurumlarda Değerler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Eşrefoğulları Kitabı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Armağan Kültürü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kürt Tarihi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Eğitim Araştırmaları-2023
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İstihbarat Araştırmaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Mevlana ve İslam
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Ramazanoğulları Beyliği
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
MUTUN VADİHA 1
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sosyal Yaşam ve Kadın
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Ceride-i Rüsûmiye
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
SARF BİLGİSİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
MUTUN VADİHA 2
Dondurma ve Sorbe
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Hegemonya Karşı Hegemonya
Selefilik
Medıcal and Aromatıc Plants
Eğitimde Dijitalleşme
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Kamus-ı Teşrih
Eğitim Araştırmaları 2022
Konya Mutfak Kültürü
Sâhib Ata Araştırmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme