Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi

Mahmut Nevfel ELGÜN

Son otuz yıldır sanayide görülen hızlı gelişmeler beraberinde ham madde, yarı ve tam mamul ürün ve stokların akışını da hızlandırmıştır. Bu hızlı akış, lojistik sektörünün büyümesine neden olmuştur. Büyüyen lojistik sektörü, bu çok büyük emtia akışını kontrol etmekte zorlanmıştır. İşte bu büyük lojistik akışını kontrol etmeyi kolaylaştırmak için çeşitli alternatif çözümler önerilmiştir. Lojistik köyler bu çözümlerden biridir. Lojistik köyler, gerek lojistik akışını kontrol eden, gerekse de lojistik yan faaliyetleri kolaylaştıran bir çözüm yoludur. Lojistik köyler, lojistik akışın yoğun olduğu, ayrıca çok çeşitli ve yoğun ulaşım ağlarına yakın yerlere kurulmalıdır. Fonksiyonel, çevreci ve mevzuata uygun lojistik köy yerlerinin seçimi birçok farklı kriterlere sahip olmayı gerektirmektedir. Bu amaçla birçok model geliştirilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de lojistik köylerin kuruluş yerlerinin belirlenmesi için bir model önerilerek, uygulanmış, sonuçları tablolar ile sunulmuş ve tartışılmıştır.


Kitap Adı : Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ISBN : 978-605-70386-5-4
Yazar : Mahmut Nevfel ELGÜN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 132
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Mevlana ve İslam
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Konya Turizm Rehberi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
LUĞATİ'L-ARABİYYE
MUTUN VADİHA 1
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dondurma ve Sorbe
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Medıcal and Aromatıc Plants
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Ramazanoğulları Beyliği
Kurumlarda Değerler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Konya Mutfak Kültürü
Kamus-ı Teşrih
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İstihbarat Araştırmaları
Selefilik
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ANLATIMLI BELAGAT
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
SARF BİLGİSİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yöresel Çorba Tarifleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Eğitimde Dijitalleşme
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
MUTUN VADİHA 2
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hegemonya Karşı Hegemonya
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
HIVAR VADİH
ANLATIMLI ARAPÇA
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
The Rise Of Populism
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Şehir ve Âlimleri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Ceride-i Rüsûmiye
Eşrefoğulları Kitabı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat