Hile ve İç Denetim

Doç. Dr. Murat KARAHAN, Merve SAĞIR

BUY

Muhasebede karşılaşılan hile kavramının insan temelli olarak karşımıza çıkmaktadır. Hilenin önüne geçebilmek için etkin bir iç denetim faaliyetlerinin olması gerekmektedir. Etkin bir iç denetim faaliyetlerinin olması, hilenin baskı, fırsat ve haklı gösterme gibi unsurları işletme yönetimindeki etkin bir denetim ve raporlama oluşturmaktadır.  
İç denetim faaliyeti işletmelerde meydana gelebilecek muhasebe hilelerinin önlenmesini sağlayarak işletmenin muhasebe sisteminin doğru çalışmasını temin edecektir.  İç denetim işletmelerde yaşanabilecek zimmet, vergi kaçırma, yolsuzluk gibi unsurların önüne geçebilecektir. 
 “Hile ve İç Denetim”  adlı bu kitabımızda, iç denetim sayesinde hilenin nasıl önlenebileceği, verimliliğinin nasıl artırılacağı, yolsuzlukların önlenmesi ile birlikte işletmenin daha nasıl rekabetçi bir yapıya kavuşacağı anlatılmaya çalışılmıştır. Okuyucularına faydalı olması dileğiyle…


Book Name : Hile ve İç Denetim
ISBN : 978-625-6960-30-5
Author : Doç. Dr. Murat KARAHAN, Merve SAĞIR
Number of Prints : 92
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 92
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Konya Turizm Rehberi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Kurumlarda Değerler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Eğitimde Dijitalleşme
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
SARF BİLGİSİ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Eşrefoğulları Kitabı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Konya Mutfak Kültürü
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Selefilik
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Hegemonya Karşı Hegemonya
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Ceride-i Rüsûmiye
Şehir ve Âlimleri
Kürt Tarihi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yöresel Çorba Tarifleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Eğitim Araştırmaları 2022
Kamus-ı Teşrih
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
MUTUN VADİHA 2
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Karamanoğulları Beyliği
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Ramazanoğulları Beyliği
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İstihbarat Araştırmaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
MUTUN VADİHA 1
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Sâhib Ata Araştırmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
HIVAR VADİH
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Medıcal and Aromatıc Plants
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Uygulamalı Hayvan Islahı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İslamofobi
Dijitalleşme ve Yönetim
Dondurma ve Sorbe
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ANLATIMLI BELAGAT
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
ANLATIMLI ARAPÇA
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Armağan Kültürü
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
The Rise Of Populism
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Mevlana ve İslam
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Medya Tartışmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Hile ve İç Denetim
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Eğitim Araştırmaları-2023
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Sosyal Yaşam ve Kadın
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük