Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk

Prof. Dr. Nuran KOYUNCU

BUY

Bireyin tüm yaşam döngüsünü içine alan hukuk, en güncel şekilde bireyin zihnini işgal etmektedir. Bu sebeple hukuki sorunlar, yediden yetmişe herkesin ilgisini çeker. Dahası gelişen teknoloji, değişen kültür, modern dünya, küreselleşme gibi faktörler yeni konu, soru ve sorunları gündeme getirmektedir. Uyuşmazlıkları çözme ve insanı mutluluğa ulaştırma aracı olan hukukun bu konulara kayıtsız kalması ise düşünülemez. Elinizdeki çalışmada özel hukukun temel ve güncel konuları farklı perspektiflerle ele alınmaktadır. Kapsamlı bir iş birliğinin ürünü olan bu çalışmanın alana ilgi duyanlara, araştırmacılara ve öğrencilere faydalı olması dileğiyle…


Book Name : Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
ISBN : 978-625-8080-74-2
Author : Prof. Dr. Nuran KOYUNCU
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 164
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Şehir ve Âlimleri
Yöresel Çorba Tarifleri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Eğitimde Dijitalleşme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Eşrefoğulları Kitabı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
MUTUN VADİHA 1
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Karamanoğulları Beyliği
Kürt Tarihi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
SARF BİLGİSİ
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Armağan Kültürü
Selefilik
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dondurma ve Sorbe
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Konya Mutfak Kültürü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İslamofobi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Dijitalleşme ve Yönetim
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Konya Turizm Rehberi
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Sâhib Ata Araştırmaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kamus-ı Teşrih
Ceride-i Rüsûmiye
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Sosyal Yaşam ve Kadın
Uygulamalı Hayvan Islahı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
MUTUN VADİHA 2
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Medya Tartışmaları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Kurumlarda Değerler
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
HIVAR VADİH
Mevlana ve İslam
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Eğitim Araştırmaları 2022
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medıcal and Aromatıc Plants
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Ramazanoğulları Beyliği
İstihbarat Araştırmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
The Rise Of Populism