Orta Torosların Şifalı Bitkileri II

Haydar ÖZTAŞ, Fulya ÖZTAŞ

BUY

Orta çağda modern tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina’nın (Avicenna) yazmış olduğu “Kitabu’ş-Şifa (Şifa Kitabı)” ve “El-Kanun fi’t-Tıb (Tıbbın Kanunu)” Latinceye defalarca çevrilerek Batı üniversitelerinin tıp, eczacılık ve sağlık Bilimleri ile ilgili okullarında ders kitabı olarak, asırlar boyunca okutulmuştur. Bu kitaplarda yer alan geleneksel ve modern tıp bilgileri, eski Mısır ve Hindistan’da da ders kitabı olarak 1700’ lü yıllara kadar okutulmuştur. Bilim tarihçilerine göre bu kitapların basımının üzerinden 1.000 yıldan daha uzun bir süre geçmesine rağmen, günümüzde hala saygı görüyor olması, kitapların bilimsel değerini kanıtlamaktadır. Bu kitaplarda 100’ün üzerinde bitkisel kökenli ilaçtan bahsedilmektedir. Okurlara sunulan bu kitabın hazırlanmasının ana amacı, “geleneksel tıpta Orta Toroslarda kullanılan, halk tarafından eskiden beri bilinen, bazı bitkilerin geleneksel ve modern tıpta kullanımlarının incelenmesi” olarak belirlenmiştir.

Kitap bölge bitkilerinin, orijinal profesyonellik boyutunda çekilen, makro fotoğraflarını içermektedir. Özellikle yabancı bilimsel makaleler esas alınarak hazırlanan kitabın, bitki severlere, tıbbi ve aromatik bitki araştırmacılarına, akademisyenlere, bölge halkına faydalı olacağını ümit ediyoruz. Kitap yazarlar tarafından bölge bitkileri ile ilgili daha önce yayınlanan “Torosların Gizemli Bitkileri, Orta Torosların Şifalı Bitkileri, Orta Torosların Şifalı Dağ çayları ve Kekikleri” kitaplarının devamı niteliğinde olup, kitabın tüm bitki severlere, akademik çalışma yapan araştırmacılara ve herbal ürünlere gönül verenlere faydalı olmasın diliyoruz.


Book Name : Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ISBN : 978-605-70386-2-3
Author : Haydar ÖZTAŞ, Fulya ÖZTAŞ
Number of Prints : 1
Paper : Kuşe
Cover : Sıvama Cilt
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 660
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
SARF BİLGİSİ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kürt Tarihi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 1
Ramazanoğulları Beyliği
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Eğitim Araştırmaları 2022
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dondurma ve Sorbe
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Eğitim Araştırmaları-2023
Ceride-i Rüsûmiye
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hile ve İç Denetim
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Konya Turizm Rehberi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sâhib Ata Araştırmaları
The Rise Of Populism
Sosyal Yaşam ve Kadın
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Kamus-ı Teşrih
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Konya Mutfak Kültürü
ANLATIMLI BELAGAT
Medya Tartışmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dijitalleşme ve Yönetim
Uygulamalı Hayvan Islahı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
HIVAR VADİH
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Medıcal and Aromatıc Plants
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Mevlana ve İslam
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Yöresel Çorba Tarifleri
Selefilik
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
ANLATIMLI ARAPÇA
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Eğitimde Dijitalleşme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Kurumlarda Değerler
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İstihbarat Araştırmaları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İslamofobi
Eşrefoğulları Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
MUTUN VADİHA 2
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Armağan Kültürü
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Şehir ve Âlimleri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Karamanoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları