Orta Torosların Şifalı Bitkileri II

Haydar ÖZTAŞ, Fulya ÖZTAŞ

BUY

Orta çağda modern tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina’nın (Avicenna) yazmış olduğu “Kitabu’ş-Şifa (Şifa Kitabı)” ve “El-Kanun fi’t-Tıb (Tıbbın Kanunu)” Latinceye defalarca çevrilerek Batı üniversitelerinin tıp, eczacılık ve sağlık Bilimleri ile ilgili okullarında ders kitabı olarak, asırlar boyunca okutulmuştur. Bu kitaplarda yer alan geleneksel ve modern tıp bilgileri, eski Mısır ve Hindistan’da da ders kitabı olarak 1700’ lü yıllara kadar okutulmuştur. Bilim tarihçilerine göre bu kitapların basımının üzerinden 1.000 yıldan daha uzun bir süre geçmesine rağmen, günümüzde hala saygı görüyor olması, kitapların bilimsel değerini kanıtlamaktadır. Bu kitaplarda 100’ün üzerinde bitkisel kökenli ilaçtan bahsedilmektedir. Okurlara sunulan bu kitabın hazırlanmasının ana amacı, “geleneksel tıpta Orta Toroslarda kullanılan, halk tarafından eskiden beri bilinen, bazı bitkilerin geleneksel ve modern tıpta kullanımlarının incelenmesi” olarak belirlenmiştir.

Kitap bölge bitkilerinin, orijinal profesyonellik boyutunda çekilen, makro fotoğraflarını içermektedir. Özellikle yabancı bilimsel makaleler esas alınarak hazırlanan kitabın, bitki severlere, tıbbi ve aromatik bitki araştırmacılarına, akademisyenlere, bölge halkına faydalı olacağını ümit ediyoruz. Kitap yazarlar tarafından bölge bitkileri ile ilgili daha önce yayınlanan “Torosların Gizemli Bitkileri, Orta Torosların Şifalı Bitkileri, Orta Torosların Şifalı Dağ çayları ve Kekikleri” kitaplarının devamı niteliğinde olup, kitabın tüm bitki severlere, akademik çalışma yapan araştırmacılara ve herbal ürünlere gönül verenlere faydalı olmasın diliyoruz.


Book Name : Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ISBN : 978-605-70386-2-3
Author : Haydar ÖZTAŞ, Fulya ÖZTAŞ
Number of Prints : 1
Paper : Kuşe
Cover : Sıvama Cilt
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 660
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selefilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Konya Mutfak Kültürü
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Eğitimde Dijitalleşme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eşrefoğulları Kitabı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Ceride-i Rüsûmiye
Kamus-ı Teşrih
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mevlana ve İslam
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hegemonya Karşı Hegemonya
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Karamanoğulları Beyliği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ANLATIMLI BELAGAT
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
HIVAR VADİH
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
MUTUN VADİHA 2
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
SARF BİLGİSİ
Dondurma ve Sorbe
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İstihbarat Araştırmaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
MUTUN VADİHA 1
Konya Turizm Rehberi
Ramazanoğulları Beyliği
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
The Rise Of Populism
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Kurumlarda Değerler
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medıcal and Aromatıc Plants
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yöresel Çorba Tarifleri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ANLATIMLI ARAPÇA
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Şehir ve Âlimleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sosyal Yaşam ve Kadın
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm