İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar

Prof. Dr. Mehmet BİREKUL, Ayşe ŞAHİN

BUY

Tarih boyunca din ve din dışı dünya arasındaki gerilim, bilimin, sanatın, tarihin ve gündelik hayatın vazgeçilmez konularından birisi olmuştur. Geleneksel toplumlardan günümüze hayatı anlamlandırma çabaları ve bu çabaların içerisinde dinin fonksiyonuna dair üretilen içerik önemli bir literatürü de beraberinde getirmiştir. Modern toplumla birlikte gündemimize giren bir kavram olarak sekülerleşme gerek bu tartışmaların merkezinde kendisini konumlandırması gerekse geçmişten gelen birikimin modern dünyanın bakış açısı ile yeniden değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir.

Bu çalışma söz konusu alanın güncel görünümlerine odaklanan farklı gündelik pratikleri konu edinmekte ve bu çerçevede günümüz sekülerleşme tartışmalarını bu tarihi ve sosyolojik arka planı dikkate alarak değerlendirmeye odaklanmaktadır. Başka bir deyişle, “İki Dünya Arasında” ki insanı din / hayat ekseninde betimleme gayretini içermektedir.


Book Name : İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
ISBN : 978-625-6960-28-2
Author : Prof. Dr. Mehmet BİREKUL, Ayşe ŞAHİN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 178
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Eşrefoğulları Kitabı
Medya Tartışmaları
Mevlana ve İslam
Karamanoğulları Beyliği
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Konya Mutfak Kültürü
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hegemonya Karşı Hegemonya
Kürt Tarihi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Konya Turizm Rehberi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Sosyal Yaşam ve Kadın
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Şehir ve Âlimleri
SARF BİLGİSİ
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Eğitimde Dijitalleşme
Kurumlarda Değerler
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Ramazanoğulları Beyliği
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Ceride-i Rüsûmiye
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Eğitim Araştırmaları-2023
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selefilik
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hile ve İç Denetim
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İslamofobi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ANLATIMLI ARAPÇA
Yöresel Çorba Tarifleri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Kamus-ı Teşrih
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
MUTUN VADİHA 1
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Medıcal and Aromatıc Plants
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Eğitim Araştırmaları 2022
HIVAR VADİH
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
MUTUN VADİHA 2
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Sâhib Ata Araştırmaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
ANLATIMLI BELAGAT
Uygulamalı Hayvan Islahı
The Rise Of Populism
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İstihbarat Araştırmaları
Dijitalleşme ve Yönetim
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dondurma ve Sorbe
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Armağan Kültürü
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi