Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme

Prof. Dr. Talip DOĞAN

BUY

Türk dünyasının en güneyinde bulunan ve özgün bir grubunu temsil eden Kaşkaylar bugünkü İran’da Fars, İsfahan, Buşehr, Çarmahal ve Bahtiyari, Kuhkiluye ve Buyerahmed, Huzistan, Kirman ve Hürmüzgan gibi eyaletlere yayılmış durumdadırlar. Kaşkaylar bu bölgelerde az bir kısmıyla geleneksel hayat tarzları olan konargöçer biçimde, çoğu kısmıyla da geniş bir alanda yerleşik olarak yaşamaktadırlar.

Kaşkay Türkçesi, Oğuz grubunun kendine özgü bir üyesidir. Taşıdığı dil bilimsel özellikler ve Oğuz alanında bulunduğu konum itibarıyla Oğuzcanın Güney alt grubuna (Güney Oğuzcaya) aittir.

Bu kitap, çağdaş Kaşkay şairlerinden Evezullah Seferi Keşkollu’nun “Yettim Yal” adlı eserindeki şiirlere dayanmaktadır. Kitapta Kaşkay Türkleri tarih, coğrafya, nüfus, edebiyat, dil gibi konular başlığında tanıtılmıştır. Çeviri yazılı metinlerde sunulan dil malzemesinden hareketle Kaşkay Türkçesine ait bir dil bilgisi ortaya konulmuştur. Ayrıca şiirler Türkiye Türkçesine aktarılmış ve şiirlerdeki kelimelerin dizini hazırlanmıştır.


Book Name : Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ISBN : 978-605-7006-92-9
Author : Prof. Dr. Talip DOĞAN
Number of Prints :
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 480
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
The Rise Of Populism
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Şehir ve Âlimleri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eşrefoğulları Kitabı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Kamus-ı Teşrih
Armağan Kültürü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Medıcal and Aromatıc Plants
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Konya Turizm Rehberi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
İslamofobi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ANLATIMLI ARAPÇA
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
SARF BİLGİSİ
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Mevlana ve İslam
Kürt Tarihi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
HIVAR VADİH
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İstihbarat Araştırmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Medya Tartışmaları
Konya Mutfak Kültürü
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dondurma ve Sorbe
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yöresel Çorba Tarifleri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hegemonya Karşı Hegemonya
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eğitimde Dijitalleşme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Selefilik
MUTUN VADİHA 1
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Dijitalleşme ve Yönetim
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Eğitim Araştırmaları-2023
Ceride-i Rüsûmiye
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
ANLATIMLI BELAGAT
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Kurumlarda Değerler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Sâhib Ata Araştırmaları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Karamanoğulları Beyliği
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Eğitim Araştırmaları 2022
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Ramazanoğulları Beyliği
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
MUTUN VADİHA 2
Hile ve İç Denetim