Eğitim Araştırmaları 2022

Doç. Dr. Hafize GÜMÜŞ, Doç. Dr. Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN

BUY

Bir araştırmanın temel amacı, insan bilgisini zaten bilinmekte olanın ötesine taşımaktır. Bu amaçla yürütülecek araştırmalarda temel bir teori, güncel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri yer almalıdır. Böylece var olan bir sorunun çözümü için bilim dünyasına hitap edecek gerçekçi öneriler sunulabilir. Bu durum akıl, mantık ve düşünce çerçevesinde sorunların ele alınmasına ve yeni araştırma kapılarının açılmasına imkân tanır.  
Eğitim araştırmalarında da benzer süreçler takip edilir ve benimsenen yöntem doğrultusunda aktivitelerin etkililiği ele alınır. Güncel konularla kalite ihtiyacı giderilir ve ampirik süreçler test edilir. Bu aşamada eğitime özgü teknik ve yaklaşımlar benimsenebilir. Eğitim Araştırmaları 2022 kitabında da eğitimin farklı disiplinlerini kapsayan 15 araştırma makalesi yer almaktadır. Her bir çalışma kendi içerisinde ayrı bir ihtiyaca cevap vermekte ve eğitimin farklı bir sorununu ele almaktadır. Salgın süreçlerinde ortaya atılan komplo teorilerinden çocuk kitaplarına, matematikle ilgili düşünce yapılarından ölçme değerlendirme süreçlerine kadar pek çok konunun ele alındığı bu kitabın eğitimcilere ve eğitim araştırmacılarına katkı sunacağı düşünülmektedir.


Book Name : Eğitim Araştırmaları 2022
ISBN : 978-625-8080-55-1
Author : Doç. Dr. Hafize GÜMÜŞ, Doç. Dr. Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 362
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Sâhib Ata Araştırmaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
HIVAR VADİH
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
MUTUN VADİHA 2
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Şehir ve Âlimleri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Konya Mutfak Kültürü
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dondurma ve Sorbe
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Eşrefoğulları Kitabı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yöresel Çorba Tarifleri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 1
The Rise Of Populism
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijitalleşme ve Yönetim
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Selefilik
SARF BİLGİSİ
Armağan Kültürü
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Eğitim Araştırmaları 2022
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Karamanoğulları Beyliği
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İslamofobi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Konya Turizm Rehberi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kürt Tarihi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ANLATIMLI ARAPÇA
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ANLATIMLI BELAGAT
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Hegemonya Karşı Hegemonya
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Medya Tartışmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hile ve İç Denetim
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İstihbarat Araştırmaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Eğitim Araştırmaları-2023
Ceride-i Rüsûmiye
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Eğitimde Dijitalleşme
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Mevlana ve İslam
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Kamus-ı Teşrih
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Ramazanoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kurumlarda Değerler