Eğitim Araştırmaları 2022

Doç. Dr. Hafize GÜMÜŞ, Doç. Dr. Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN

BUY

Bir araştırmanın temel amacı, insan bilgisini zaten bilinmekte olanın ötesine taşımaktır. Bu amaçla yürütülecek araştırmalarda temel bir teori, güncel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri yer almalıdır. Böylece var olan bir sorunun çözümü için bilim dünyasına hitap edecek gerçekçi öneriler sunulabilir. Bu durum akıl, mantık ve düşünce çerçevesinde sorunların ele alınmasına ve yeni araştırma kapılarının açılmasına imkân tanır.  
Eğitim araştırmalarında da benzer süreçler takip edilir ve benimsenen yöntem doğrultusunda aktivitelerin etkililiği ele alınır. Güncel konularla kalite ihtiyacı giderilir ve ampirik süreçler test edilir. Bu aşamada eğitime özgü teknik ve yaklaşımlar benimsenebilir. Eğitim Araştırmaları 2022 kitabında da eğitimin farklı disiplinlerini kapsayan 15 araştırma makalesi yer almaktadır. Her bir çalışma kendi içerisinde ayrı bir ihtiyaca cevap vermekte ve eğitimin farklı bir sorununu ele almaktadır. Salgın süreçlerinde ortaya atılan komplo teorilerinden çocuk kitaplarına, matematikle ilgili düşünce yapılarından ölçme değerlendirme süreçlerine kadar pek çok konunun ele alındığı bu kitabın eğitimcilere ve eğitim araştırmacılarına katkı sunacağı düşünülmektedir.


Book Name : Eğitim Araştırmaları 2022
ISBN : 978-625-8080-55-1
Author : Doç. Dr. Hafize GÜMÜŞ, Doç. Dr. Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 362
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

The Rise Of Populism
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Karamanoğulları Beyliği
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Medıcal and Aromatıc Plants
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İslamofobi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Hile ve İç Denetim
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Armağan Kültürü
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Konya Mutfak Kültürü
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Eğitim Araştırmaları-2023
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Konya Turizm Rehberi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
SARF BİLGİSİ
Kürt Tarihi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Medya Tartışmaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Ramazanoğulları Beyliği
Dondurma ve Sorbe
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Kurumlarda Değerler
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Ceride-i Rüsûmiye
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Sâhib Ata Araştırmaları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
ANLATIMLI ARAPÇA
Selefilik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Mevlana ve İslam
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
HIVAR VADİH
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Eğitim Araştırmaları 2022
MUTUN VADİHA 1
Sosyal Yaşam ve Kadın
MUTUN VADİHA 2
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kamus-ı Teşrih
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Şehir ve Âlimleri
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
İstihbarat Araştırmaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Eğitimde Dijitalleşme
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Eşrefoğulları Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijitalleşme ve Yönetim
Yöresel Çorba Tarifleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
ANLATIMLI BELAGAT
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı