Temel Mikrocerrahi Uygulamaları

BUY

Mikrocerrahi uygulamaları için temel kabul edilebilinecek mikroskop kullanımı, cerrahi aletlerin bakım ve kullanımı, arter, ven ve sinir onarımları yanısıra ven greftiyle onarım, uç-yan anatamoz gibi ileri mikrocerrahi tekniklerinin de anlatımını bulacaksınız. Temel mikrocerrahi tekniklerini adım adım anlatırken mikrocerrahi uygulamalarında yaptığımız, mikrocerrahiyle yeni tanışan meslektaşlarımızın da faydalanabileceğini düşündüğümüz farklı tekniklerimizi de göstermeye çalıştık. Tabii ki mikrocerrahi yazdıklarımız kadar kısa ve basit değil ancak temeli özümsemek adına bu kitabın meslektaşlarımıza faydalı olacağını düşünüyoruz.


Book Name : Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ISBN : 978-605-4988-49-5
Author :
Number of Prints : 1
Paper : Mat Kuşe
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 116
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Yöresel Çorba Tarifleri
İstihbarat Araştırmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Kurumlarda Değerler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dondurma ve Sorbe
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eşrefoğulları Kitabı
The Rise Of Populism
Ceride-i Rüsûmiye
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Sâhib Ata Araştırmaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
MUTUN VADİHA 2
ANLATIMLI ARAPÇA
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
HIVAR VADİH
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Kürt Tarihi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Armağan Kültürü
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Medya Tartışmaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Şehir ve Âlimleri
Eğitimde Dijitalleşme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Konya Mutfak Kültürü
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Selefilik
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Kamus-ı Teşrih
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Karamanoğulları Beyliği
Medıcal and Aromatıc Plants
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Ramazanoğulları Beyliği
MUTUN VADİHA 1
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Mevlana ve İslam
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Konya Turizm Rehberi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
SARF BİLGİSİ
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Eğitim Araştırmaları 2022
Dijitalleşme ve Yönetim
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ANLATIMLI BELAGAT
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İslamofobi