Temel Mikrocerrahi Uygulamaları

Mikrocerrahi uygulamaları için temel kabul edilebilinecek mikroskop kullanımı, cerrahi aletlerin bakım ve kullanımı, arter, ven ve sinir onarımları yanısıra ven greftiyle onarım, uç-yan anatamoz gibi ileri mikrocerrahi tekniklerinin de anlatımını bulacaksınız. Temel mikrocerrahi tekniklerini adım adım anlatırken mikrocerrahi uygulamalarında yaptığımız, mikrocerrahiyle yeni tanışan meslektaşlarımızın da faydalanabileceğini düşündüğümüz farklı tekniklerimizi de göstermeye çalıştık. Tabii ki mikrocerrahi yazdıklarımız kadar kısa ve basit değil ancak temeli özümsemek adına bu kitabın meslektaşlarımıza faydalı olacağını düşünüyoruz.


Kitap Adı : Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ISBN : 978-605-4988-49-5
Yazar :
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Mat Kuşe
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 116
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ANLATIMLI ARAPÇA
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Mevlana ve İslam
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
The Rise Of Populism
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
SARF BİLGİSİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Mutfak Kültürü
Şehir ve Âlimleri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Ceride-i Rüsûmiye
Selefilik
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dondurma ve Sorbe
HIVAR VADİH
Yöresel Çorba Tarifleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
LUĞATİ'L-ARABİYYE
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Ramazanoğulları Beyliği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Medıcal and Aromatıc Plants
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ANLATIMLI BELAGAT
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
MUTUN VADİHA 2
Konya Turizm Rehberi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İstihbarat Araştırmaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
MUTUN VADİHA 1
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kamus-ı Teşrih
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Eğitimde Dijitalleşme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Eşrefoğulları Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kurumlarda Değerler