Cumhurbaşkanlığı Sistemi

Kudret BÜLBÜL

BUY

Üniversitelerin sorumluluk alanı içinde yer alan, topluma katkı sunma, temel siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik meselelere yönelik kamuoyunun sağlıklı biçimde bilgilenmesine destek sağlama misyonunun bir parçası olarak Prof. Dr. Kudret Bülbül tarafından kaleme alından Cumhurbaşkanlığı Sistemi: Nedenler, Tespitler ve Beklentiler adlı bu kitabı dikkatinize sunarız.


Book Name : Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ISBN : 978-605-4988-11-2
Author : Kudret BÜLBÜL
Number of Prints : 2. Baskı
Paper : 80 gr 1.Hamur
Cover : 350 gr Bristol, Mat Selefon
Dimensions : 20 cm x 14 cm
Number of Pages : 53
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
MUTUN VADİHA 2
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Medıcal and Aromatıc Plants
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijitalleşme ve Yönetim
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Karamanoğulları Beyliği
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
MUTUN VADİHA 1
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Hile ve İç Denetim
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Selefilik
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Konya Turizm Rehberi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
ANLATIMLI ARAPÇA
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sosyal Yaşam ve Kadın
Kurumlarda Değerler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Konya Mutfak Kültürü
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İslamofobi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
ANLATIMLI BELAGAT
Eğitim Araştırmaları-2023
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Ceride-i Rüsûmiye
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Mevlana ve İslam
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kürt Tarihi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Armağan Kültürü
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Ramazanoğulları Beyliği
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kamus-ı Teşrih
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Doğumunun 90. yılında Erbakan
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yöresel Çorba Tarifleri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Eğitimde Dijitalleşme
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İstihbarat Araştırmaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dondurma ve Sorbe
HIVAR VADİH
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Eşrefoğulları Kitabı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
SARF BİLGİSİ
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Medya Tartışmaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Şehir ve Âlimleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eğitim Araştırmaları 2022
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
The Rise Of Populism
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız