Cumhurbaşkanlığı Sistemi

Kudret BÜLBÜL

Üniversitelerin sorumluluk alanı içinde yer alan, topluma katkı sunma, temel siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik meselelere yönelik kamuoyunun sağlıklı biçimde bilgilenmesine destek sağlama misyonunun bir parçası olarak Prof. Dr. Kudret Bülbül tarafından kaleme alından Cumhurbaşkanlığı Sistemi: Nedenler, Tespitler ve Beklentiler adlı bu kitabı dikkatinize sunarız.


Kitap Adı : Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ISBN : 978-605-4988-11-2
Yazar : Kudret BÜLBÜL
Baskı Sayısı : 2. Baskı
Kağıt : 80 gr 1.Hamur
Kapak : 350 gr Bristol, Mat Selefon
Ebat : 20 cm x 14 cm
Sayfa Sayısı : 53
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

ANLATIMLI BELAGAT
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Şehir ve Âlimleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dondurma ve Sorbe
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
The Rise Of Populism
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eğitimde Dijitalleşme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yöresel Çorba Tarifleri
Konya Turizm Rehberi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Mevlana ve İslam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Ramazanoğulları Beyliği
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İstihbarat Araştırmaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
MUTUN VADİHA 1
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
SARF BİLGİSİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
MUTUN VADİHA 2
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ANLATIMLI ARAPÇA
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Eşrefoğulları Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kurumlarda Değerler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Mutfak Kültürü
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Ceride-i Rüsûmiye
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Hegemonya Karşı Hegemonya
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Karamanoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Selefilik
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Medıcal and Aromatıc Plants
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Kamus-ı Teşrih
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
HIVAR VADİH
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sosyal Yaşam ve Kadın
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam