Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış

Prof. Dr. Atilla ARICIOĞLU, Doç. Dr. Meral ERDİRENÇELEBİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif ÇİNİ

BUY

Yapılan araştırmalar aile işletmelerinin ortalama ömrünün 25 - 30 yıl aralığında olduğunu göstermektedir. Bir işletme ömrü için çok kısa olan bu sonucun sebeplerini araştırmak, analiz etmek ve çözümler  üretmek son derece stratejik öneme sahip. Bu konu hem ülke ekonomisi açısından hem de ailelerin devamlılığı açısından kritik bir vaziyeti ifade ediyor. Hedefimiz aile işletmelerinin var olan yapısını daha güçlü hale getirmek ve sürdürülebilir kılmak olmalıdır. 

İşletmeler, ona hayat veren insanlarla birlikte sosyal, ekonomik, teknolojik, hukuki ve kültürel çevrede faaliyet gösteren “sosyal canlı”lardır.  dolayısıyla şirket ömürlerinin uzatılması da tıpkı insan ömrünü uzatan sebeplere bağlı olarak bir medeniyet algısının göstergesi olarak kabul edilmelidir. Ne kadar uzun ömürlü işletmeniz var ise ekonominizi hatta yönetim biçiminizi belirleyen siyaset zemininin derinliği de o kadar çok boyutlu ve büyüktür.  Önemli olan bundan sonra Türkiye’de sağlam ve sağlıklı yapıya sahip şirketlerin kurulması veya aile işletmelerini zayıflatan hastalıkların / sorunların tedavi edilmesidir. Bunun için fikrin, tecrübenin, uzmanlığın ve sermayenin bir araya gelmesi hayati öneme sahiptir.

Sağlam ortaklıkların ve profesyonelleşmiş aile şirketlerinin ekonomiye kazandırılması için kılavuz metinlere ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Bunların “problem çözme yeteneğine sahip”, “başarıların ve ya başarısızlıkların nedenlerini ortaya çıkaracak” analiz yapısına sahip olması da önemlidir.

Akademi ve saha uzmanı birçok hocamızın işbirliğiyle hazırlanan bu kitabın ele aldığı konular ve yaklaşım biçimi ile de önemli bir boşluğu dolduracağına inanmaktayız.


Book Name : Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
ISBN : 978-625-8080-35-3
Author : Prof. Dr. Atilla ARICIOĞLU, Doç. Dr. Meral ERDİRENÇELEBİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif ÇİNİ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 292
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Medya Tartışmaları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Doğumunun 90. yılında Erbakan
HIVAR VADİH
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Uygulamalı Hayvan Islahı
İstihbarat Araştırmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Selefilik
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Eşrefoğulları Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Mevlana ve İslam
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Medıcal and Aromatıc Plants
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eğitim Araştırmaları 2022
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Armağan Kültürü
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hile ve İç Denetim
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hegemonya Karşı Hegemonya
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Sosyal Yaşam ve Kadın
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Konya Mutfak Kültürü
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ANLATIMLI ARAPÇA
SARF BİLGİSİ
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Kamus-ı Teşrih
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Şehir ve Âlimleri
Ramazanoğulları Beyliği
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijitalleşme ve Yönetim
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Sâhib Ata Araştırmaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dondurma ve Sorbe
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Kurumlarda Değerler
Konya Turizm Rehberi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Ceride-i Rüsûmiye
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ANLATIMLI BELAGAT
Kürt Tarihi
MUTUN VADİHA 2
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eğitim Araştırmaları-2023
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
MUTUN VADİHA 1
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
İslamofobi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Karamanoğulları Beyliği
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
The Rise Of Populism
Eğitimde Dijitalleşme
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Yöresel Çorba Tarifleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler