Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış

Prof. Dr. Atilla ARICIOĞLU, Doç. Dr. Meral ERDİRENÇELEBİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif ÇİNİ

BUY

Yapılan araştırmalar aile işletmelerinin ortalama ömrünün 25 - 30 yıl aralığında olduğunu göstermektedir. Bir işletme ömrü için çok kısa olan bu sonucun sebeplerini araştırmak, analiz etmek ve çözümler  üretmek son derece stratejik öneme sahip. Bu konu hem ülke ekonomisi açısından hem de ailelerin devamlılığı açısından kritik bir vaziyeti ifade ediyor. Hedefimiz aile işletmelerinin var olan yapısını daha güçlü hale getirmek ve sürdürülebilir kılmak olmalıdır. 

İşletmeler, ona hayat veren insanlarla birlikte sosyal, ekonomik, teknolojik, hukuki ve kültürel çevrede faaliyet gösteren “sosyal canlı”lardır.  dolayısıyla şirket ömürlerinin uzatılması da tıpkı insan ömrünü uzatan sebeplere bağlı olarak bir medeniyet algısının göstergesi olarak kabul edilmelidir. Ne kadar uzun ömürlü işletmeniz var ise ekonominizi hatta yönetim biçiminizi belirleyen siyaset zemininin derinliği de o kadar çok boyutlu ve büyüktür.  Önemli olan bundan sonra Türkiye’de sağlam ve sağlıklı yapıya sahip şirketlerin kurulması veya aile işletmelerini zayıflatan hastalıkların / sorunların tedavi edilmesidir. Bunun için fikrin, tecrübenin, uzmanlığın ve sermayenin bir araya gelmesi hayati öneme sahiptir.

Sağlam ortaklıkların ve profesyonelleşmiş aile şirketlerinin ekonomiye kazandırılması için kılavuz metinlere ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Bunların “problem çözme yeteneğine sahip”, “başarıların ve ya başarısızlıkların nedenlerini ortaya çıkaracak” analiz yapısına sahip olması da önemlidir.

Akademi ve saha uzmanı birçok hocamızın işbirliğiyle hazırlanan bu kitabın ele aldığı konular ve yaklaşım biçimi ile de önemli bir boşluğu dolduracağına inanmaktayız.


Book Name : Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
ISBN : 978-625-8080-35-3
Author : Prof. Dr. Atilla ARICIOĞLU, Doç. Dr. Meral ERDİRENÇELEBİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif ÇİNİ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 292
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Eşrefoğulları Kitabı
Medya Tartışmaları
MUTUN VADİHA 1
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
The Rise Of Populism
Uygulamalı Hayvan Islahı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Ramazanoğulları Beyliği
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sosyal Yaşam ve Kadın
Konya Mutfak Kültürü
İslamofobi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Selefilik
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
HIVAR VADİH
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Kürt Tarihi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dondurma ve Sorbe
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
MUTUN VADİHA 2
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Kamus-ı Teşrih
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Armağan Kültürü
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Eğitim Araştırmaları-2023
Ceride-i Rüsûmiye
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Kurumlarda Değerler
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Konya Turizm Rehberi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yöresel Çorba Tarifleri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İstihbarat Araştırmaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Sâhib Ata Araştırmaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Mevlana ve İslam
Hile ve İç Denetim
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijitalleşme ve Yönetim
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
SARF BİLGİSİ
Karamanoğulları Beyliği
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Medıcal and Aromatıc Plants
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Eğitim Araştırmaları 2022
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Şehir ve Âlimleri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Eğitimde Dijitalleşme
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar