Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış

Prof. Dr. Atilla ARICIOĞLU, Doç. Dr. Meral ERDİRENÇELEBİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif ÇİNİ

BUY

Yapılan araştırmalar aile işletmelerinin ortalama ömrünün 25 - 30 yıl aralığında olduğunu göstermektedir. Bir işletme ömrü için çok kısa olan bu sonucun sebeplerini araştırmak, analiz etmek ve çözümler  üretmek son derece stratejik öneme sahip. Bu konu hem ülke ekonomisi açısından hem de ailelerin devamlılığı açısından kritik bir vaziyeti ifade ediyor. Hedefimiz aile işletmelerinin var olan yapısını daha güçlü hale getirmek ve sürdürülebilir kılmak olmalıdır. 

İşletmeler, ona hayat veren insanlarla birlikte sosyal, ekonomik, teknolojik, hukuki ve kültürel çevrede faaliyet gösteren “sosyal canlı”lardır.  dolayısıyla şirket ömürlerinin uzatılması da tıpkı insan ömrünü uzatan sebeplere bağlı olarak bir medeniyet algısının göstergesi olarak kabul edilmelidir. Ne kadar uzun ömürlü işletmeniz var ise ekonominizi hatta yönetim biçiminizi belirleyen siyaset zemininin derinliği de o kadar çok boyutlu ve büyüktür.  Önemli olan bundan sonra Türkiye’de sağlam ve sağlıklı yapıya sahip şirketlerin kurulması veya aile işletmelerini zayıflatan hastalıkların / sorunların tedavi edilmesidir. Bunun için fikrin, tecrübenin, uzmanlığın ve sermayenin bir araya gelmesi hayati öneme sahiptir.

Sağlam ortaklıkların ve profesyonelleşmiş aile şirketlerinin ekonomiye kazandırılması için kılavuz metinlere ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Bunların “problem çözme yeteneğine sahip”, “başarıların ve ya başarısızlıkların nedenlerini ortaya çıkaracak” analiz yapısına sahip olması da önemlidir.

Akademi ve saha uzmanı birçok hocamızın işbirliğiyle hazırlanan bu kitabın ele aldığı konular ve yaklaşım biçimi ile de önemli bir boşluğu dolduracağına inanmaktayız.


Book Name : Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
ISBN : 978-625-8080-35-3
Author : Prof. Dr. Atilla ARICIOĞLU, Doç. Dr. Meral ERDİRENÇELEBİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif ÇİNİ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 292
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Şehir ve Âlimleri
Eğitimde Dijitalleşme
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
HIVAR VADİH
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Konya Mutfak Kültürü
Dondurma ve Sorbe
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kürt Tarihi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uygulamalı Hayvan Islahı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Eşrefoğulları Kitabı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Karamanoğulları Beyliği
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 2
MUTUN VADİHA 1
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Ramazanoğulları Beyliği
SARF BİLGİSİ
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Medıcal and Aromatıc Plants
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
The Rise Of Populism
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
İstihbarat Araştırmaları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kamus-ı Teşrih
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yöresel Çorba Tarifleri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kurumlarda Değerler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İslamofobi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Selefilik
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Ceride-i Rüsûmiye
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Turizm Rehberi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ANLATIMLI ARAPÇA
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Mevlana ve İslam
Dijital Çağda Finansal Sorunlar