İstihbarat Araştırmaları

Cihad İslam YILMAZ

BUY

Devletler jeopolitik konum, küresel konjonktür, askeri güç, tehdit algısı ve ekonomik durumlarına göre çeşitli stratejiler belirlemektedir. Devletlerin kendilerini koruma refleksleri ile ortaya çıkan istihbarat faaliyetleri akademinin de araştırma alanlarından biri olmuştur. İstihbaratın zamanla dönüştüğü, farklılaştığı görülmektedir. Devletlerin karşılaştıkları tehditlere karşı tutumları, bölgesel ve küresel işbirlikleri bu dönüşümün anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik disiplinlerindeki İstihbarat Araştırmalarının klasik yaklaşımların ötesinde yeni ve güncel değerlendirmeler ile analiz edilmesi gerekmektedir. Elinizdeki kitap Türkiye’deki Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yürütülen çalışmalara katkı sağlaması amacıyla, alana ilgi duyan araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Çalışma kapsamında istihbarat tarihi, istihbarat hukuku, istihbarat türleri ve istihbarat analizi ele alınmıştır. 


Book Name : İstihbarat Araştırmaları
ISBN : 9786258080230
Author : Cihad İslam YILMAZ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 269
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Ceride-i Rüsûmiye
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Eğitim Araştırmaları 2022
MUTUN VADİHA 2
Selefilik
HIVAR VADİH
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Ramazanoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
The Rise Of Populism
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dondurma ve Sorbe
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
SARF BİLGİSİ
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Sâhib Ata Araştırmaları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İstihbarat Araştırmaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Kamus-ı Teşrih
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Şehir ve Âlimleri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Armağan Kültürü
Kürt Tarihi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Eşrefoğulları Kitabı
Medıcal and Aromatıc Plants
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ANLATIMLI BELAGAT
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kurumlarda Değerler
Medya Tartışmaları
Konya Turizm Rehberi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İslamofobi
Dijitalleşme ve Yönetim
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Eğitimde Dijitalleşme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uygulamalı Hayvan Islahı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Mutfak Kültürü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Hegemonya Karşı Hegemonya
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mevlana ve İslam
Yöresel Çorba Tarifleri
Karamanoğulları Beyliği
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
LUĞATİ'L-ARABİYYE
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
MUTUN VADİHA 1
Sosyal Yaşam ve Kadın
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi