Dijitalleşme ve Yönetim

Mehmet İNCE, Ayşe ALİCAN ŞEN

BUY

 Araştırmacıların ve akademisyenlerin son yıllarda hayli ilgisini çeken dijitalleşme konusu kamu yönetimi, işletme, sağlık yönetimi ve sosyal hizmet disiplinleri için yeni yeni çalışılmaya başlayan bir konudur. Elinizdeki kitap, farklı disiplinlerden konularında uzman akademisyenler tarafından kaleme alınmıştır. Dijitalleşme, zorunlu araçlar yardımıyla modern yapıları işleyerek kendine özgü bir digi-modern süreci ortaya koymaktadır. Bilginin nasıl işlendiği ya da işlenen bilginin dijitalleşmesinin ötesinde toplumsal dönüşümleri göz ardı etmeyen yeni bakış açılarına ihtiyacımız her zamankinden fazladır. Dijital dönüşümün güçlendirici, çözüm üretici ve yönlendirici yanlarına bakmamızı sağlayacak akademik çalışmalar yanında bizlere çeşitli içgörüler, çerçeveler ve bakış açıları kazandıracak bilgi üretimine ihtiyacımız var. Bu kitap, böyle bir yönelimin sonucu olarak toplumsal yapıların ve kurumların dijitalleşme perspektifi temelinde yeniden inşa sürecini ele almaktadır.  
"Dijital dönüşüm doğru yapıldığında, bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibidir, ancak yanlış yapıldığında sahip olduğunuz tek şey gerçekten hızlı bir tırtıl." George Westerman.


Book Name : Dijitalleşme ve Yönetim
ISBN : 978-625-6960-19-0
Author : Mehmet İNCE, Ayşe ALİCAN ŞEN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 226
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Karamanoğulları Beyliği
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Armağan Kültürü
Uygulamalı Hayvan Islahı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
MUTUN VADİHA 2
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Ramazanoğulları Beyliği
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Eğitim Araştırmaları-2023
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Eğitim Araştırmaları 2022
SARF BİLGİSİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İslamofobi
Dijitalleşme ve Yönetim
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Mevlana ve İslam
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
HIVAR VADİH
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Hile ve İç Denetim
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Kurumlarda Değerler
Ceride-i Rüsûmiye
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İstihbarat Araştırmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eşrefoğulları Kitabı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ANLATIMLI BELAGAT
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Kamus-ı Teşrih
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Konya Turizm Rehberi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
The Rise Of Populism
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Selefilik
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
ANLATIMLI ARAPÇA
Konya Mutfak Kültürü
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Medya Tartışmaları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Eğitimde Dijitalleşme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
MUTUN VADİHA 1
Şehir ve Âlimleri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Kürt Tarihi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dondurma ve Sorbe
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Yöresel Çorba Tarifleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”