Kürt Tarihi

Prof. Dr. Bekir Biçer

BUY

Kitabımız iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümün girişinde Kürt tarihinin metodolojisini ele aldık. Kürt tarihinin anlaşılabilmesi için “Kürtler ve Aşiretçilik”, “Kürtlerin Etnik Kökenleri” ve “Kürdistan neresidir?” başlığı ile üç bölüm ekledik. Sonra Kürt tarihinine giriş yaptık. İslâmiyet öncesi Kürt tarihi, İslâmi dönem Kürt tarihi ve çağdaş Kürt tarihini kronolojik olarak ele aldık. Bu bölümleri yazarken siyasi tarih yanında kısa kısa Kürt kültür ve medeniyetine de yer verdik. Kitabın ikinci bölümünde Kürtler ve İslâm Medeniyeti konusu yer aldı. Bu bölümde İslâm medeniyetinin oluşumu, Kürtlerin İslâm medeniyetine askeri katkıları, bilimsel katkıları, Kürtler ve İslâm tasavvufu, Kürt dili ve edebiyatı, Kürtlerin iktisadi faaliyetleri, Kürt mimarisi, Kürtler ve şehirler ve Kürtlerde kadın konularına yer verildi.


Book Name : Kürt Tarihi
ISBN : 978-625-8080-49-0
Author : Prof. Dr. Bekir Biçer
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 416
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

The Rise Of Populism
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Şehir ve Âlimleri
Konya Turizm Rehberi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
SARF BİLGİSİ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
MUTUN VADİHA 2
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
LUĞATİ'L-ARABİYYE
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İstihbarat Araştırmaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Karamanoğulları Beyliği
Sâhib Ata Araştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dondurma ve Sorbe
Ceride-i Rüsûmiye
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Kamus-ı Teşrih
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Mevlana ve İslam
Eğitimde Dijitalleşme
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Medıcal and Aromatıc Plants
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Medya Tartışmaları
Konya Mutfak Kültürü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
MUTUN VADİHA 1
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uygulamalı Hayvan Islahı
Ramazanoğulları Beyliği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Kürt Tarihi
Selefilik
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ANLATIMLI ARAPÇA
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
HIVAR VADİH
Kurumlarda Değerler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ANLATIMLI BELAGAT
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Eğitim Araştırmaları 2022
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yöresel Çorba Tarifleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İslamofobi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Eşrefoğulları Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik