Kürt Tarihi

Prof. Dr. Bekir Biçer

BUY

Kitabımız iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümün girişinde Kürt tarihinin metodolojisini ele aldık. Kürt tarihinin anlaşılabilmesi için “Kürtler ve Aşiretçilik”, “Kürtlerin Etnik Kökenleri” ve “Kürdistan neresidir?” başlığı ile üç bölüm ekledik. Sonra Kürt tarihinine giriş yaptık. İslâmiyet öncesi Kürt tarihi, İslâmi dönem Kürt tarihi ve çağdaş Kürt tarihini kronolojik olarak ele aldık. Bu bölümleri yazarken siyasi tarih yanında kısa kısa Kürt kültür ve medeniyetine de yer verdik. Kitabın ikinci bölümünde Kürtler ve İslâm Medeniyeti konusu yer aldı. Bu bölümde İslâm medeniyetinin oluşumu, Kürtlerin İslâm medeniyetine askeri katkıları, bilimsel katkıları, Kürtler ve İslâm tasavvufu, Kürt dili ve edebiyatı, Kürtlerin iktisadi faaliyetleri, Kürt mimarisi, Kürtler ve şehirler ve Kürtlerde kadın konularına yer verildi.


Book Name : Kürt Tarihi
ISBN : 978-625-8080-49-0
Author : Prof. Dr. Bekir Biçer
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 416
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Selefilik
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Konya Mutfak Kültürü
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Karamanoğulları Beyliği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Konya Turizm Rehberi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kurumlarda Değerler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Eşrefoğulları Kitabı
MUTUN VADİHA 1
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
SARF BİLGİSİ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
The Rise Of Populism
Kürt Tarihi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Eğitim Araştırmaları 2022
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yöresel Çorba Tarifleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Uygulamalı Hayvan Islahı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Dondurma ve Sorbe
Eğitimde Dijitalleşme
Armağan Kültürü
Mevlana ve İslam
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
ANLATIMLI BELAGAT
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Medya Tartışmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Ramazanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dijitalleşme ve Yönetim
HIVAR VADİH
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Kamus-ı Teşrih
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Ceride-i Rüsûmiye
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İstihbarat Araştırmaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
MUTUN VADİHA 2
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İslamofobi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sâhib Ata Araştırmaları
Şehir ve Âlimleri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Medıcal and Aromatıc Plants
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ANLATIMLI ARAPÇA
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi