Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı

Abdurrahman ÖZKAN, Aziz AYVA, Didem ÇAKMAK, Ertan ENGİN, Ferhat ÖZKAN, Hanifi ASLAN,

BUY

Üstadı son yıllarda daha önce olduğundan daha zengin, daha çoğul çalışmalarla hatırlamaya anmaya başladık. Tek tip, tek boyutlu övgülerin yerini çok boyutlu değerlendirmeler, analizler aldı. Üstad’ın bize bıraktıklarından daha farklı alanlarda faydalanmamızı sağlayacak bu yeni yönelim aynı zamanda onun düşüncesinin yeni nesillere aktarılmasını da sağlayacaktır. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan 30 Kitap 30 Konuşmacı etkinliklerine ait olan bu kitapla çok yönlü değerlendirme ve analizleri inceleme fırsatımız olacaktır.


Book Name : Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ISBN : 978-605-4988-00-6
Author : Abdurrahman ÖZKAN, Aziz AYVA, Didem ÇAKMAK, Ertan ENGİN, Ferhat ÖZKAN, Hanifi ASLAN,
Number of Prints : 1
Paper : Kuşe
Cover : Sıvama Deri Kapak
Dimensions : 26,5 x 25,5
Number of Pages : 332
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Kurumlarda Değerler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Medıcal and Aromatıc Plants
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Karamanoğulları Beyliği
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
HIVAR VADİH
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
MUTUN VADİHA 1
ANLATIMLI ARAPÇA
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Selefilik
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İslamofobi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eğitimde Dijitalleşme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Konya Mutfak Kültürü
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Kürt Tarihi
Hegemonya Karşı Hegemonya
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Eşrefoğulları Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Doğumunun 90. yılında Erbakan
The Rise Of Populism
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Ramazanoğulları Beyliği
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Konya Turizm Rehberi
Ceride-i Rüsûmiye
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dondurma ve Sorbe
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İstihbarat Araştırmaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
MUTUN VADİHA 2
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Kamus-ı Teşrih
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Şehir ve Âlimleri
Mevlana ve İslam
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yöresel Çorba Tarifleri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
SARF BİLGİSİ
Uygulamalı Hayvan Islahı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Sosyal Yaşam ve Kadın
ANLATIMLI BELAGAT
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu