Göç, Yoksulluk ve İstihdam

Ahmet DİKEN, Abdulkadir BULUŞ

BUY

2011 Mart ayından bu yana süregelen Suriye savaşının getirdiği göç Türkiye'nin son zamanlarda karşılaştığı en önemli sorunlardan bir tanesidir. Ortadoğu'dan, Afrika'dan ve Uzak Doğu Asya'dan zengin bölgelere göç etme talebi, dünya genelinde etkiler doğuran bir uluslararası ekonomi politik sorun olarak görülmektedir. Bu anlamda Üniversitemiz tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi'nde tema olarak "Göç, Yoksulluk ve İstihdam" konusu seçilmiştir. Bu kavramlar akademik dünya ve iş çevresi ile birlikte tartışıldğı kongreye ait bildirilerin kitaplaştırılmasıyla değerli okuyucularımızın istifadesine sunulmuştur.


Book Name : Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ISBN : 978-605-4988-33-4
Author : Ahmet DİKEN, Abdulkadir BULUŞ
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : Ivory
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 1126
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Ceride-i Rüsûmiye
Kürt Tarihi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İstihbarat Araştırmaları
Yöresel Çorba Tarifleri
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Medya Tartışmaları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kamus-ı Teşrih
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Sâhib Ata Araştırmaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijitalleşme ve Yönetim
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Ramazanoğulları Beyliği
ANLATIMLI BELAGAT
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Eğitimde Dijitalleşme
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Eğitim Araştırmaları-2023
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selefilik
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
HIVAR VADİH
Konya Mutfak Kültürü
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
MUTUN VADİHA 2
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dondurma ve Sorbe
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İslamofobi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Mevlana ve İslam
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Şehir ve Âlimleri
Eşrefoğulları Kitabı
ANLATIMLI ARAPÇA
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
MUTUN VADİHA 1
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hile ve İç Denetim
Eğitim Araştırmaları 2022
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Konya Turizm Rehberi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
SARF BİLGİSİ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
The Rise Of Populism
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Karamanoğulları Beyliği
Medıcal and Aromatıc Plants
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Armağan Kültürü
Kurumlarda Değerler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı