Göç, Yoksulluk ve İstihdam

Ahmet DİKEN, Abdulkadir BULUŞ

2011 Mart ayından bu yana süregelen Suriye savaşının getirdiği göç Türkiye'nin son zamanlarda karşılaştığı en önemli sorunlardan bir tanesidir. Ortadoğu'dan, Afrika'dan ve Uzak Doğu Asya'dan zengin bölgelere göç etme talebi, dünya genelinde etkiler doğuran bir uluslararası ekonomi politik sorun olarak görülmektedir. Bu anlamda Üniversitemiz tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi'nde tema olarak "Göç, Yoksulluk ve İstihdam" konusu seçilmiştir. Bu kavramlar akademik dünya ve iş çevresi ile birlikte tartışıldğı kongreye ait bildirilerin kitaplaştırılmasıyla değerli okuyucularımızın istifadesine sunulmuştur.


Kitap Adı : Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ISBN : 978-605-4988-33-4
Yazar : Ahmet DİKEN, Abdulkadir BULUŞ
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : Ivory
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 1126
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
The Rise Of Populism
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Ramazanoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yöresel Çorba Tarifleri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Konya Turizm Rehberi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Mevlana ve İslam
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dondurma ve Sorbe
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
MUTUN VADİHA 2
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Karamanoğulları Beyliği
ANLATIMLI ARAPÇA
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Şehir ve Âlimleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Konya Mutfak Kültürü
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hegemonya Karşı Hegemonya
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Kamus-ı Teşrih
İstihbarat Araştırmaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Ceride-i Rüsûmiye
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Eşrefoğulları Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ANLATIMLI BELAGAT
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Selefilik
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
SARF BİLGİSİ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
HIVAR VADİH
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 1
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kurumlarda Değerler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Eğitimde Dijitalleşme
LUĞATİ'L-ARABİYYE
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat