Göç, Yoksulluk ve İstihdam

Ahmet DİKEN, Abdulkadir BULUŞ

BUY

2011 Mart ayından bu yana süregelen Suriye savaşının getirdiği göç Türkiye'nin son zamanlarda karşılaştığı en önemli sorunlardan bir tanesidir. Ortadoğu'dan, Afrika'dan ve Uzak Doğu Asya'dan zengin bölgelere göç etme talebi, dünya genelinde etkiler doğuran bir uluslararası ekonomi politik sorun olarak görülmektedir. Bu anlamda Üniversitemiz tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi'nde tema olarak "Göç, Yoksulluk ve İstihdam" konusu seçilmiştir. Bu kavramlar akademik dünya ve iş çevresi ile birlikte tartışıldğı kongreye ait bildirilerin kitaplaştırılmasıyla değerli okuyucularımızın istifadesine sunulmuştur.


Book Name : Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ISBN : 978-605-4988-33-4
Author : Ahmet DİKEN, Abdulkadir BULUŞ
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : Ivory
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 1126
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selefilik
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Medıcal and Aromatıc Plants
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yöresel Çorba Tarifleri
HIVAR VADİH
Konya Mutfak Kültürü
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Eğitim Araştırmaları 2022
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Ceride-i Rüsûmiye
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dijitalleşme ve Yönetim
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eşrefoğulları Kitabı
Eğitimde Dijitalleşme
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dondurma ve Sorbe
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
MUTUN VADİHA 2
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Kürt Tarihi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İslamofobi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ANLATIMLI BELAGAT
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Karamanoğulları Beyliği
SARF BİLGİSİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Konya Turizm Rehberi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hile ve İç Denetim
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Şehir ve Âlimleri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Mevlana ve İslam
Sosyal Yaşam ve Kadın
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Sâhib Ata Araştırmaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
MUTUN VADİHA 1
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Armağan Kültürü
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Medya Tartışmaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ANLATIMLI ARAPÇA
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kurumlarda Değerler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
The Rise Of Populism
Eğitim Araştırmaları-2023
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kamus-ı Teşrih
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Ramazanoğulları Beyliği
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İstihbarat Araştırmaları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)