Eğitimde Dijitalleşme

Ertuğrul USTA, Fatih KALECİ

BUY

Uzaktan Eğitime İlişkin Kavramlar, 21. Yüzyıl Değişen Öğrenen Yeterlilikleri ve Teknoloji Kullanımı, Bilişim Etiği ve Güvenlik, Öğrenme Yönetim Sistemleri, Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme Araçları ve Öğrenme Analitikleri başlıklarını Eğitimde Dijitalleşme kitabı altında topladık.


Book Name : Eğitimde Dijitalleşme
ISBN : 978-605-70192-7-1
Author : Ertuğrul USTA, Fatih KALECİ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 208
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Ceride-i Rüsûmiye
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Eğitimde Dijitalleşme
Kürt Tarihi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Kurumlarda Değerler
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
MUTUN VADİHA 2
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Eşrefoğulları Kitabı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Konya Turizm Rehberi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Medıcal and Aromatıc Plants
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Ramazanoğulları Beyliği
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Sâhib Ata Araştırmaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ANLATIMLI ARAPÇA
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Karamanoğulları Beyliği
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
HIVAR VADİH
Hile ve İç Denetim
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
ANLATIMLI BELAGAT
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Eğitim Araştırmaları-2023
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
The Rise Of Populism
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Mevlana ve İslam
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Şehir ve Âlimleri
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Selefilik
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yöresel Çorba Tarifleri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İslamofobi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Kamus-ı Teşrih
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İstihbarat Araştırmaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Armağan Kültürü
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dondurma ve Sorbe
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
SARF BİLGİSİ
Konya Mutfak Kültürü
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Sosyal Yaşam ve Kadın
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Eğitim Araştırmaları 2022
Medya Tartışmaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dijitalleşme ve Yönetim
MUTUN VADİHA 1
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü