Eğitimde Dijitalleşme

Ertuğrul USTA, Fatih KALECİ

Uzaktan Eğitime İlişkin Kavramlar, 21. Yüzyıl Değişen Öğrenen Yeterlilikleri ve Teknoloji Kullanımı, Bilişim Etiği ve Güvenlik, Öğrenme Yönetim Sistemleri, Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme Araçları ve Öğrenme Analitikleri başlıklarını Eğitimde Dijitalleşme kitabı altında topladık.


Kitap Adı : Eğitimde Dijitalleşme
ISBN : 978-605-70192-7-1
Yazar : Ertuğrul USTA, Fatih KALECİ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 208
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
The Rise Of Populism
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Konya Mutfak Kültürü
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Konya Turizm Rehberi
HIVAR VADİH
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selefilik
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Ramazanoğulları Beyliği
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Mevlana ve İslam
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dondurma ve Sorbe
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Şehir ve Âlimleri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
MUTUN VADİHA 1
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
SARF BİLGİSİ
Yöresel Çorba Tarifleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
LUĞATİ'L-ARABİYYE
ANLATIMLI ARAPÇA
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İstihbarat Araştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
MUTUN VADİHA 2
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kamus-ı Teşrih
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Hegemonya Karşı Hegemonya
ANLATIMLI BELAGAT
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Kurumlarda Değerler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Sosyal Yaşam ve Kadın
Medıcal and Aromatıc Plants
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Ceride-i Rüsûmiye
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Eşrefoğulları Kitabı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Eğitimde Dijitalleşme
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Karamanoğulları Beyliği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II