Eğitimde Dijitalleşme

Ertuğrul USTA, Fatih KALECİ

BUY

Uzaktan Eğitime İlişkin Kavramlar, 21. Yüzyıl Değişen Öğrenen Yeterlilikleri ve Teknoloji Kullanımı, Bilişim Etiği ve Güvenlik, Öğrenme Yönetim Sistemleri, Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme Araçları ve Öğrenme Analitikleri başlıklarını Eğitimde Dijitalleşme kitabı altında topladık.


Book Name : Eğitimde Dijitalleşme
ISBN : 978-605-70192-7-1
Author : Ertuğrul USTA, Fatih KALECİ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 208
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Kurumlarda Değerler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
ANLATIMLI BELAGAT
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Karamanoğulları Beyliği
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Mevlana ve İslam
Uygulamalı Hayvan Islahı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
MUTUN VADİHA 2
Medya Tartışmaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Eğitim Araştırmaları 2022
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Selefilik
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Yöresel Çorba Tarifleri
MUTUN VADİHA 1
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
HIVAR VADİH
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
SARF BİLGİSİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Konya Turizm Rehberi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İstihbarat Araştırmaları
Kamus-ı Teşrih
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
The Rise Of Populism
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Mutfak Kültürü
Hegemonya Karşı Hegemonya
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dondurma ve Sorbe
İslamofobi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Şehir ve Âlimleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Eğitimde Dijitalleşme
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Eşrefoğulları Kitabı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Ceride-i Rüsûmiye
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sosyal Yaşam ve Kadın
Kürt Tarihi
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Sâhib Ata Araştırmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Ramazanoğulları Beyliği
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ