20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük

Dr. Ferhat Mustafa FISTIKÇIOĞLU

BUY

    Edebî tarihe ilişkin eserlerde yazmayan bilgileri nerede bulabilirsiniz? Ediplerimizi daha yakından tanımak; onların toplumsal, siyasi, edebî ve kişisel düşüncelerini öğrenmek ister misiniz? Elinizdeki kitap, doktora çalışması olarak edebiyatımızda geri planda kalmış bir türü, günlüğü, ele alıyor. Eser, modern anlamda 19. yüzyılın sonlarından başlayan günlük serüvenimizi 2000'li yıllara kadar ulaştırıyor. 46 yazarın 88 günlüğünde yer alan bilgiler konularına göre tasnif edilmiş şekilde sizi bekliyor.


Book Name : 20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
ISBN : 978-625-6960-83-1
Author : Dr. Ferhat Mustafa FISTIKÇIOĞLU
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 290
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Medya Tartışmaları
Şehir ve Âlimleri
Hile ve İç Denetim
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Mevlana ve İslam
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kamus-ı Teşrih
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İstihbarat Araştırmaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yöresel Çorba Tarifleri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Armağan Kültürü
The Rise Of Populism
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ANLATIMLI BELAGAT
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Konya Mutfak Kültürü
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Kurumlarda Değerler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kürt Tarihi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Eğitim Araştırmaları 2022
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Uygulamalı Hayvan Islahı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Eğitim Araştırmaları-2023
Ramazanoğulları Beyliği
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Medıcal and Aromatıc Plants
Selefilik
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
HIVAR VADİH
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Konya Turizm Rehberi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Ceride-i Rüsûmiye
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
MUTUN VADİHA 1
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Eşrefoğulları Kitabı
SARF BİLGİSİ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dijitalleşme ve Yönetim
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
MUTUN VADİHA 2
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İslamofobi
ANLATIMLI ARAPÇA
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dondurma ve Sorbe
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Eğitimde Dijitalleşme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Hegemonya Karşı Hegemonya
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat