20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük

Dr. Ferhat Mustafa FISTIKÇIOĞLU

BUY

    Edebî tarihe ilişkin eserlerde yazmayan bilgileri nerede bulabilirsiniz? Ediplerimizi daha yakından tanımak; onların toplumsal, siyasi, edebî ve kişisel düşüncelerini öğrenmek ister misiniz? Elinizdeki kitap, doktora çalışması olarak edebiyatımızda geri planda kalmış bir türü, günlüğü, ele alıyor. Eser, modern anlamda 19. yüzyılın sonlarından başlayan günlük serüvenimizi 2000'li yıllara kadar ulaştırıyor. 46 yazarın 88 günlüğünde yer alan bilgiler konularına göre tasnif edilmiş şekilde sizi bekliyor.


Book Name : 20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
ISBN : 978-625-6960-83-1
Author : Dr. Ferhat Mustafa FISTIKÇIOĞLU
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 290
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Medya Tartışmaları
ANLATIMLI BELAGAT
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Ramazanoğulları Beyliği
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
HIVAR VADİH
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
The Rise Of Populism
SARF BİLGİSİ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eğitim Araştırmaları 2022
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Kurumlarda Değerler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Konya Turizm Rehberi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
ANLATIMLI ARAPÇA
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yöresel Çorba Tarifleri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijitalleşme ve Yönetim
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Ceride-i Rüsûmiye
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Konya Mutfak Kültürü
Uygulamalı Hayvan Islahı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Eşrefoğulları Kitabı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Selefilik
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Karamanoğulları Beyliği
Eğitim Araştırmaları-2023
Şehir ve Âlimleri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Armağan Kültürü
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
MUTUN VADİHA 1
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Kürt Tarihi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Sâhib Ata Araştırmaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dondurma ve Sorbe
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
MUTUN VADİHA 2
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İstihbarat Araştırmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Mevlana ve İslam
Kamus-ı Teşrih
Medıcal and Aromatıc Plants
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İslamofobi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hile ve İç Denetim
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Eğitimde Dijitalleşme