21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat

Salih GÜRBÜZ

BUY

Bu kitap, sanatı, bilimi ve iletişimi uzamsal bağlamda daha da yakınlaştırma, sanal dünyanın içinde somutun varlığının ne durumda olduğunu, sanalın somuta etkisini, iletişimin ve sanatın hangi alanlarda nasıl kesiştiğini geleneksel sanatlar, grafik, resim, seramik, sinema ve iç mimari alanlarında ortaya konan uygulamalı ve teorik çalışmalarla anlamaya ve anlamlandırmaya hizmet etmeyi amaçlamıştır.
21. yüzyılı yaşadığımız bu zamanda iletişimin ve sanatın ilişkisi üzerine yapılan farklı sahalardaki çalışmaların yanında, bu kitapta sanatın öne çıkan alanlarının iletişimle olan birlikteliğinin farklı çalışmalarla ortaya konması bakımından önemlidir. Bu anlamda sanatın çeşitli alanlarında akademik ve sanat çalışmalarını yürüten bilim insanları ile iletişimi tartışmaya açan çalışmaların yer aldığı bu eser, altı (6) bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde Geleneksel Sanatlar ve İleti-şim, 2. Bölümde Grafik ve İletişim, 3. Bölümde Resim ve İletişim, 4. Bölümde Seramik, Mimarlık ve İletişim ve 5. Bölümde ise Sinema ve İletişim başlıklarında toplamda otuz bir (31) çalışma yer almaktadır.
Özellikle disiplinler arası teorik ve uygulamalı araştırmalardan oluşan bu kitap çeşitli sanat alanlarına iletişim ekseninde bilimsel bir bakış sağlayarak lisans, lisansüstü, doktora ve bu konularla ilgili çalışan akademisyen ve araştırmacılara kaynak teşkil edecektir.


Book Name : 21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ISBN : 978-625-7517-74-4
Author : Salih GÜRBÜZ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 678
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selefilik
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
The Rise Of Populism
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hegemonya Karşı Hegemonya
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Şehir ve Âlimleri
Eşrefoğulları Kitabı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Mevlana ve İslam
Kamus-ı Teşrih
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
HIVAR VADİH
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ANLATIMLI BELAGAT
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Ceride-i Rüsûmiye
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Konya Mutfak Kültürü
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Eğitimde Dijitalleşme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI ARAPÇA
SARF BİLGİSİ
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Ramazanoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yöresel Çorba Tarifleri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
MUTUN VADİHA 1
Dondurma ve Sorbe
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Kurumlarda Değerler
MUTUN VADİHA 2
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Konya Turizm Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İstihbarat Araştırmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Karamanoğulları Beyliği
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Medıcal and Aromatıc Plants
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı