Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra

Prof. Dr. Mehmet GÖNÜL

BUY

Kitapta yer alan bölümler yardımıyla sanayi devriminden günümüze dijitalleşmenin iktisat alanındaki etkileri tarihsel süreç içinde ele alınırken, Covid-19 ile artan dijitalleşmenin sağlık alanındaki ve belediye hizmetlerindeki olası etkileri refah ekonomisi bağlamında tartışılmıştır. Ayrıca, dijitalleşmenin neden olduğu etkilerin önemli şekilde hissedildiği piyasaların başında gelen işgücü piyasalarındaki olası değişmeler ve Asya ülkeleri özelinde meydana gelen etkiler analiz edilmiştir. Dahası günümüzde iletişimin de dijitalleşerek, bilginin iktisadi ajanlar arasında hızla yayılmasına neden olduğu ve karar alıcıların davranışlarına etki ettiği savı iki bölüm ile ortaya konulmuştur. Son olarak dijitalleşmenin neden olabileceği en önemli sorunlardan olan kayıt dışılık ve gelir dağılımındaki bozulmaların analiz edildiği bölüm ile kitap sonlandırılmıştır. Dijital ekonomi ile ilgili bu kitap, son on yılda deneyimlediğimiz ve yakın gelecekte bizlerde ve ülke ekonomilerinde ciddi dönüşüme neden olabilecek değişikliklerle bağlantılı ekonomik sorunların birçoğunu ele alması bakımından değerlidir. Bu nedenle bir bütün olarak bu kitabın hem sosyal bilimcilere hem de konuyla ilgilenen politika yapıcılara yararlı bilgiler sunması beklenmektedir.


Book Name : Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
ISBN : 978-625-7517-51-5
Author : Prof. Dr. Mehmet GÖNÜL
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 212
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Armağan Kültürü
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İstihbarat Araştırmaları
Sâhib Ata Araştırmaları
Ramazanoğulları Beyliği
Uygulamalı Hayvan Islahı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Dijitalleşme ve Yönetim
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Eşrefoğulları Kitabı
Konya Turizm Rehberi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Eğitimde Dijitalleşme
The Rise Of Populism
SARF BİLGİSİ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Eğitim Araştırmaları-2023
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 2
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Ceride-i Rüsûmiye
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Medıcal and Aromatıc Plants
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
HIVAR VADİH
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Konya Mutfak Kültürü
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Eğitim Araştırmaları 2022
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hile ve İç Denetim
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Mevlana ve İslam
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dondurma ve Sorbe
Şehir ve Âlimleri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
MUTUN VADİHA 1
Kamus-ı Teşrih
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
ANLATIMLI BELAGAT
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İslamofobi
Yöresel Çorba Tarifleri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Medya Tartışmaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
ANLATIMLI ARAPÇA
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kürt Tarihi
Kurumlarda Değerler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Selefilik
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi