Konya Turizm Rehberi

NEÜ Turizm Fakültesi

Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış olan Konya, günümüzde beş üniversite ile bilim, teknoloji ve sanayi alanında önemli hizmetler sunmaya devam etmektedir. Sahip olduğu tarihi, kültürel, sosyal varlıkları ve ekonomik üretkenliği ile tarihten günümüze kadar insanların ilgisini çeken Konya; hoşgörü, huzur ve medeniyet kavramları ile öne çıkan bir şehirdir. Üniversitemiz Turizm Fakültesi tarafından Konya’ya eğitim öğretim ya da ziyaret amacıyla gelen konuklarımıza; şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri hakkında bilgi vermek ve ziyaretiniz sırasında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.


Kitap Adı : Konya Turizm Rehberi
ISBN :
Yazar : NEÜ Turizm Fakültesi
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kuşe
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 20 x 15,5
Sayfa Sayısı : 96
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Karamanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
HIVAR VADİH
MUTUN VADİHA 1
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Şehir ve Âlimleri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Konya Turizm Rehberi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Kurumlarda Değerler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Ceride-i Rüsûmiye
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dondurma ve Sorbe
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ANLATIMLI ARAPÇA
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
SARF BİLGİSİ
Konya Mutfak Kültürü
Yöresel Çorba Tarifleri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
MUTUN VADİHA 2
Medıcal and Aromatıc Plants
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Ramazanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Eğitimde Dijitalleşme
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Selefilik
Eşrefoğulları Kitabı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İstihbarat Araştırmaları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Kamus-ı Teşrih
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
The Rise Of Populism
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ANLATIMLI BELAGAT
Mevlana ve İslam
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hegemonya Karşı Hegemonya
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ