Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği

Hüzeyfe ÇEKER

BUY

Biyografi kavramı, biyografinin İslam medeniyetindeki karşılığı olabilecek yazım türleri, biyografiye yakın olan diğer eserler, İslam medeniyetinde biyografinin tarihi; biyografi yazımının önemi, sebepleri, kaynakları, içerik unsurları, yazarı ve edebi üslubu gibi konular kitabın birinci bölümünde yer almaktadır. İkinci bölüm Hanefi biyografi geleneğinin ilk örneklerini teşkil eden, mezhep kurucusu Ebu Hanife hakkında yazılmış şahsi biyografi eserleri hakkında olup 41 eser ve yazarı hakkında bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölüm, Hanefi biyografi geleneğinin en önemli eserleri olan biyografi derlemelerine özeldir. Bu kapsamda 27 eser; yazarı, içeriği, kapsamı, sistematiği, kaynakları vb. açılardan incelenmiştir. Son bölümde ise öncelikle Hanefi biyografi yazılığının tarihsel seyri ve bölgelere göre biyografi yazımının durumu ele alınmıştır. 


Book Name : Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ISBN : 978-605-4988-41-9
Author : Hüzeyfe ÇEKER
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : Ivory
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 374
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Eğitim Araştırmaları 2022
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
SARF BİLGİSİ
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Kurumlarda Değerler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Ceride-i Rüsûmiye
Şehir ve Âlimleri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
HIVAR VADİH
Hegemonya Karşı Hegemonya
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Kamus-ı Teşrih
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İstihbarat Araştırmaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Doğumunun 90. yılında Erbakan
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İslamofobi
Medya Tartışmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Eğitimde Dijitalleşme
The Rise Of Populism
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Kürt Tarihi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selefilik
MUTUN VADİHA 1
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Konya Turizm Rehberi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Eşrefoğulları Kitabı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Sosyal Yaşam ve Kadın
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ANLATIMLI BELAGAT
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uygulamalı Hayvan Islahı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Yöresel Çorba Tarifleri
MUTUN VADİHA 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Mutfak Kültürü
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Ramazanoğulları Beyliği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Medıcal and Aromatıc Plants
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Karamanoğulları Beyliği
Sâhib Ata Araştırmaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Mevlana ve İslam
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dondurma ve Sorbe
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ