Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği

Hüzeyfe ÇEKER

BUY

Biyografi kavramı, biyografinin İslam medeniyetindeki karşılığı olabilecek yazım türleri, biyografiye yakın olan diğer eserler, İslam medeniyetinde biyografinin tarihi; biyografi yazımının önemi, sebepleri, kaynakları, içerik unsurları, yazarı ve edebi üslubu gibi konular kitabın birinci bölümünde yer almaktadır. İkinci bölüm Hanefi biyografi geleneğinin ilk örneklerini teşkil eden, mezhep kurucusu Ebu Hanife hakkında yazılmış şahsi biyografi eserleri hakkında olup 41 eser ve yazarı hakkında bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölüm, Hanefi biyografi geleneğinin en önemli eserleri olan biyografi derlemelerine özeldir. Bu kapsamda 27 eser; yazarı, içeriği, kapsamı, sistematiği, kaynakları vb. açılardan incelenmiştir. Son bölümde ise öncelikle Hanefi biyografi yazılığının tarihsel seyri ve bölgelere göre biyografi yazımının durumu ele alınmıştır. 


Book Name : Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ISBN : 978-605-4988-41-9
Author : Hüzeyfe ÇEKER
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : Ivory
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 374
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Kurumlarda Değerler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Selefilik
Mevlana ve İslam
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Konya Mutfak Kültürü
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Konya Turizm Rehberi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Karamanoğulları Beyliği
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
MUTUN VADİHA 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
MUTUN VADİHA 1
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Armağan Kültürü
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Kamus-ı Teşrih
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Eğitim Araştırmaları 2022
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
ANLATIMLI BELAGAT
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kürt Tarihi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
SARF BİLGİSİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Medıcal and Aromatıc Plants
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
HIVAR VADİH
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Eğitimde Dijitalleşme
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Uygulamalı Hayvan Islahı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Ramazanoğulları Beyliği
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Medya Tartışmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İstihbarat Araştırmaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
The Rise Of Populism
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hegemonya Karşı Hegemonya
Ceride-i Rüsûmiye
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İslamofobi
Dondurma ve Sorbe
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Sâhib Ata Araştırmaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dijitalleşme ve Yönetim
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI ARAPÇA
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Yöresel Çorba Tarifleri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Eşrefoğulları Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Şehir ve Âlimleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi