Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân

Doç. Dr. Mustafa ASLAN, Dr. Şebnem CEYLAN APAYDIN

BUY

    Türk sinemasının auteur yönetmenleri arasında kabul edilen Derviş Zaim çağdaşları arasında sinemayla çok yönlü ilişki kurması bakımından farklı bir yerde durmaktadır. Zaim'in her filminde köklü geleneğe ve kadim metinlere referans vererek anlattığı hikayeler bir araya getirildiğinde daha geniş ve üst bir anlatısı olan başka bir hikâye ortaya çıkmaktadır. Ard arda izlendiği ve bütünlüklü bir bakışla bakıldığında başka ve asıl filmin sekansı gibi duran filmleri Zaim'i farklı kılan en önemli özelliğidir.

    Türk sinemasında anlatısı böylesine güçlü bir yönetmeni bu derleme kitapta tanımlamaya çalışmak oldukça güç. Farklı üniversitelerde ve farklı disiplinlerde akademik çalışma yapan 8 araştırmacıyla Derviş Zaim sinemasını anlamayı kolaylaştırmayı amaçladığımız bu kitabı, Zaim sinemasına çoklu bakabilmeyi ve yönetmen üzerine yapılacak sonraki çalışmalara zemin olması açısından önem arz etmektedir.

-Geleneksel Sanatlar ve Doğa Üçlemeleri Bağlamında Derviş Zaim Sineması
    Mustafa Aslan
-Derviş Zaim Sineması'nda, Cenneti Beklerken Filminin Yapım Tasarımı Süreçlerinde Mekânın Kurgusu
    Serdar Yılmaz 
-Somersault In A Coffin: Deprived Or Subaltern "A Pinch Of Irony, A Pice Of Love, A Spoonful Of Timidity”
    Hacer Aker
-Derviş Zaim Sinemasında Bir Belgesel: Paralel Yolculuklar
    Abdullah Mert
-Derviş Zaim'in "Cenneti Beklerken" Filminin Sunduğu Tarihsel Argümanların Dönemi Aydınlatan Eserlerle Karşılaştırılması
    Menderes Akdağ & Serhat Yetimova
-Understanding The Place Of Cultural Elements In Cinema In The Context Of The Relationship Between Reality And Miniature
    Şebnem Ceylan Apaydın
-İçine Bir Ulusun Acılarını Sığdıran Flaşbellek
    Muzaffer Musab Yılmaz 
-Flanörlükle Berduşluk Arasında: Mahsun Süpertitiz
    Doğuşcan Göker 


Book Name : Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
ISBN : 978-625-6960-73-2
Author : Doç. Dr. Mustafa ASLAN, Dr. Şebnem CEYLAN APAYDIN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 196
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Medya Tartışmaları
Yöresel Çorba Tarifleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Şehir ve Âlimleri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Kürt Tarihi
ANLATIMLI BELAGAT
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dondurma ve Sorbe
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijitalleşme ve Yönetim
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hile ve İç Denetim
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İstihbarat Araştırmaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Armağan Kültürü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Sosyal Yaşam ve Kadın
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Konya Mutfak Kültürü
MUTUN VADİHA 1
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Eğitimde Dijitalleşme
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Mevlana ve İslam
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
HIVAR VADİH
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Selefilik
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eşrefoğulları Kitabı
Ramazanoğulları Beyliği
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
MUTUN VADİHA 2
Eğitim Araştırmaları-2023
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
SARF BİLGİSİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kamus-ı Teşrih
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Karamanoğulları Beyliği
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ANLATIMLI ARAPÇA
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Kurumlarda Değerler
Medıcal and Aromatıc Plants
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
The Rise Of Populism
Eğitim Araştırmaları 2022
Sâhib Ata Araştırmaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
İslamofobi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Uygulamalı Hayvan Islahı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Hegemonya Karşı Hegemonya
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Ceride-i Rüsûmiye
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Konya Turizm Rehberi