Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân

Doç. Dr. Mustafa ASLAN, Dr. Şebnem CEYLAN APAYDIN

BUY

    Türk sinemasının auteur yönetmenleri arasında kabul edilen Derviş Zaim çağdaşları arasında sinemayla çok yönlü ilişki kurması bakımından farklı bir yerde durmaktadır. Zaim'in her filminde köklü geleneğe ve kadim metinlere referans vererek anlattığı hikayeler bir araya getirildiğinde daha geniş ve üst bir anlatısı olan başka bir hikâye ortaya çıkmaktadır. Ard arda izlendiği ve bütünlüklü bir bakışla bakıldığında başka ve asıl filmin sekansı gibi duran filmleri Zaim'i farklı kılan en önemli özelliğidir.

    Türk sinemasında anlatısı böylesine güçlü bir yönetmeni bu derleme kitapta tanımlamaya çalışmak oldukça güç. Farklı üniversitelerde ve farklı disiplinlerde akademik çalışma yapan 8 araştırmacıyla Derviş Zaim sinemasını anlamayı kolaylaştırmayı amaçladığımız bu kitabı, Zaim sinemasına çoklu bakabilmeyi ve yönetmen üzerine yapılacak sonraki çalışmalara zemin olması açısından önem arz etmektedir.

-Geleneksel Sanatlar ve Doğa Üçlemeleri Bağlamında Derviş Zaim Sineması
    Mustafa Aslan
-Derviş Zaim Sineması'nda, Cenneti Beklerken Filminin Yapım Tasarımı Süreçlerinde Mekânın Kurgusu
    Serdar Yılmaz 
-Somersault In A Coffin: Deprived Or Subaltern "A Pinch Of Irony, A Pice Of Love, A Spoonful Of Timidity”
    Hacer Aker
-Derviş Zaim Sinemasında Bir Belgesel: Paralel Yolculuklar
    Abdullah Mert
-Derviş Zaim'in "Cenneti Beklerken" Filminin Sunduğu Tarihsel Argümanların Dönemi Aydınlatan Eserlerle Karşılaştırılması
    Menderes Akdağ & Serhat Yetimova
-Understanding The Place Of Cultural Elements In Cinema In The Context Of The Relationship Between Reality And Miniature
    Şebnem Ceylan Apaydın
-İçine Bir Ulusun Acılarını Sığdıran Flaşbellek
    Muzaffer Musab Yılmaz 
-Flanörlükle Berduşluk Arasında: Mahsun Süpertitiz
    Doğuşcan Göker 


Book Name : Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
ISBN : 978-625-6960-73-2
Author : Doç. Dr. Mustafa ASLAN, Dr. Şebnem CEYLAN APAYDIN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 196
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Medıcal and Aromatıc Plants
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
MUTUN VADİHA 1
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dondurma ve Sorbe
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
HIVAR VADİH
Armağan Kültürü
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
MUTUN VADİHA 2
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Konya Turizm Rehberi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Yöresel Çorba Tarifleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eğitim Araştırmaları-2023
Doğumunun 90. yılında Erbakan
ANLATIMLI ARAPÇA
Medya Tartışmaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
The Rise Of Populism
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Ramazanoğulları Beyliği
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dijitalleşme ve Yönetim
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hile ve İç Denetim
İstihbarat Araştırmaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sosyal Yaşam ve Kadın
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Eğitim Araştırmaları 2022
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Selefilik
Sâhib Ata Araştırmaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Karamanoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Ceride-i Rüsûmiye
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Şehir ve Âlimleri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Kamus-ı Teşrih
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Konya Mutfak Kültürü
Eğitimde Dijitalleşme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Mevlana ve İslam
Eşrefoğulları Kitabı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kurumlarda Değerler
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İslamofobi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ANLATIMLI BELAGAT
SARF BİLGİSİ
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Uygulamalı Hayvan Islahı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Kürt Tarihi