Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"

Doç. Dr. Ahmet GÜVEN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sinan TAM

BUY

Bazı konular vardır herkesin üzerinde konuştuğu fakat konuşanların çok azının fikir sahibi olduğu. İşte Metaverse'de bu konulardan biridir. Metaverse bugün için geleceğin teknolojisi olarak görülse de meselenin fazla abartıldığını düşünenler de yok değil. Bazıları Metaverse'ü merkeziyetsizliği ve şeffaflığı pekiştirip bugünkü siyasal kavramları değiştirecek hatta devlet kavramını törpüleyecek yeni bir dünya düzeni olarak görmektedir. Bazıları ise bugün bir pazarlama taktiği hatta daha özgür olacağımız algısını oluşturacak bir illüzyon olarak bunu düşünmektedir. Öyle veya böyle kavram, akademinin kucağına bir tartışma nesnesi olarak düşmüş durumda. Elinizdeki bu çalışmaya akademinin gösterdiği ilgi de bunun bir kanıtı niteliğindedir. Eksiklikleri ve kusurlarıyla bu çalışma, Türkiye'de Metaverse hakkında iletişim disiplini ve bu disiplinle ilgili alanları da içerisinde barındıran ilk editoryal kitap çalışmasıdır.

Bu kitap, “Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi” alt başlığıyla toplam on üç metinden meydana geliyor. İlk iki metin doğrudan Metaverse ve reklam ilişkisinin ele alındığı metinler iken sonraki iki çalışma, reklamın yanı sıra pazarlama, dijital pazarlama ve marka iletişimini de ele alıyor. Metaverse evrenindeki etkileyicilerin (influencer) incelendiği çalışmayı, işletme yönetimi ile örgüt kültürünün Metaverse ile ilişkisini değerlendiren iki çalışma takip ediyor. Metaverse'ün ekonomi boyutuna değinen iki çalışmadan biri merkeziyetsiz finans kavramı etrafında inceleme yaparken diğeriyse kripto paraların rolünü değerlendiriyor.  Metaverse ve sağlık iletişimi, sosyal medya kullanıcılarının Metaverse'ü konumlandırma biçimleri, dijital oyunlar ve dijital kimlik konularını ele alan üç metinden sonra en son olarak Metaverse ile birlikte gelecekteki olası meslekleri inceleyen bir çalışmayla ikinci cilt nihayete eriyor.  


Book Name : Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
ISBN : 978-625-6960-10-7
Author : Doç. Dr. Ahmet GÜVEN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sinan TAM
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 326
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medıcal and Aromatıc Plants
Sosyal Yaşam ve Kadın
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Ramazanoğulları Beyliği
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Ceride-i Rüsûmiye
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eşrefoğulları Kitabı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sâhib Ata Araştırmaları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
SARF BİLGİSİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Kurumlarda Değerler
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Eğitim Araştırmaları 2022
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Karamanoğulları Beyliği
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Konya Mutfak Kültürü
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kürt Tarihi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yöresel Çorba Tarifleri
Selefilik
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İslamofobi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kamus-ı Teşrih
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Şehir ve Âlimleri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Medya Tartışmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ANLATIMLI ARAPÇA
MUTUN VADİHA 2
İstihbarat Araştırmaları
ANLATIMLI BELAGAT
The Rise Of Populism
Konya Turizm Rehberi
Eğitimde Dijitalleşme
Dondurma ve Sorbe
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Dijitalleşme ve Yönetim
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Uygulamalı Hayvan Islahı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Hegemonya Karşı Hegemonya
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Armağan Kültürü
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Mevlana ve İslam
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
MUTUN VADİHA 1
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
HIVAR VADİH
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ